คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ฐิตสทฺโธ ( ผูก จันทราศรี ) วัดพระปฐมเจดีย์
ประวัติโดยสังเขป


         พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ หรือที่ชาวบ้านตำบลพระปฐมเจดีย์รู้จักท่านในนามหลวงลุงผูก ท่านเป็นพระนักปฏิบัติและมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ในชีวิตของท่านสร้างแต่คุณงามความดี ไม่เคยสร้างความเดือนร้อนให้แก่สังคม ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนา ท่านเป็นพระนักพัฒนา ช่วยเหลือสังคม และบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ เป็นอเนกประการอันเป็นคุณประโยชน์แก่วัดพระปฐมเจดีย์ พระพุทธศาสนา ทางราชการโดยการรับราชการเป็นทหารผ่านศึกในสงครามอินโดจีน และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น
          ก่อสร้างพระอุโบสถ ๓ แห่ง
          ๑. วัดน้อยเจริญสุข อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
          ๒. วัดสุขวราราม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
          ๓. วัดคีรีวงศ์ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
          สำหรับวัดพระปฐมเจดีย์ ก่อสร้างเมรุวัดพระปฐมเจดีย์ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล และสร้างกุฏิเสนาสนะสงฆ์
          หลังจากที่หลวงลุงพ้นจากราชการทหาร ด้วยจิตใจที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดพระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๙ โดยตั้งใจอย่างแนวแน่ว่าจะขอตายในผ้าเหลือง หลวงลุงผูกท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา ท่านจึงเป็นที่นับถือ รักใคร่ ต่อผู้พบเห็นไม่ว่าท่านนั้นจะสูงวัยกว่าหรืออ่อนวัยกว่าก็ตาม ด้วยบุคลิกที่ท่านเป็นคนอารมดี ใจเย็น จึงเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์ ท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อบุญธรรม ซึ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ของท่าน หลวงพ่อบุญธรรมให้ความรักและเมตตาหลวงลุงผูกเป็นอันมาก ดังนั้นวิชาอาคมต่างๆ ของหลวงพ่อบุญธรรมที่สืบทอดมาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ได้ถ่ายทอดให้หลวงลุงผูก จนหมดสิ้น ไม่ว่าการเขียนผง การลงอักขระยันต์สำคัญต่างๆ เช่น ยันต์เกราะเพชร นอกจากนี้หลวงลุงผูกยังได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกับพลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา  หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
          หลวงลุงผูกท่านเป็นพระที่คมในฝัก นอบน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวดว่าท่านมีอะไรดี ท่านจะไม่แสดงออก แต่เพรชก็ย่อมเป็นเพชรอยู่วันยังค่ำ ดังนั้นในบรรดาศิษย์ของท่านย่อมทราบดีว่าพระเครื่องของท่านมักแสดงปาฏิหารย์ให้ปรากฎเสมอ โดยเฉพาะชาวตลาดบนและตลาดล่างให้ความเคารพนับถือหลวงลุงผูกและเชื่อมั่นในพระเครื่องของท่านว่าดีทางเมตตามหานิยม โชคลาภและดีทางค้าขาย พระเครื่องของหลวงลุงผูกท่านสร้างแต่ละรุ่นเป็นจำนวนน้อย(หลักร้อยไม่เกินหลักพัน) ดังนั้นพระเครื่องของท่านจึงอยู่ในมือศิษย์ของท่านเท่านั้น ไม่มีโอกาสจะตกมาอยู่ในมือของบุคคลภายนอก อย่างเช่น เหรียญรุ่นแรกปี พ.ศ.๒๕๑๒สร้างจำนวน ๒๕๑๒ เหรียญ เหรียญส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือศิษย์ของท่านเพียงไม่กี่คนเท่านั้น(บางคนบูชาเป็นร้อยเหรียญหรือหลายร้อยเหรียญ) หลวงลุงผูกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่แก่กล้าวิชาอาคมรูปหนึ่ง แม้แต่หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอมก็ยอมรับนับถือว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่แก่กล้าวิชาอาคม หลวงพ่อแช่มจะกำชับลูกศิษย์ของท่านว่าในพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องพระบูชาของวัดดอนยายหอม ต้องนิมนต์หลวงลุงผูกร่วมปลุกเสกทุกครั้ง นอกจากหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอมจะให้ความนับถือหลวงลุงผูกแล้ว หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระยังให้ความนับถือหลวงลุงผูกเหมือนกันจะเห็นได้จากพิธีพุทธาภิเษกวัดบางพระจะต้องนิมนต์หลวงลุงผูกร่วมพิธีเสมอ หลวงลุงผูกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ร่วมยุคสมัยกับหลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม หลวงพ่อพูน วัดไผ่ล้อม หลวงพ่อหลิว วัดสนามแย้ หลวงพ่อเต๋า วัดเกาะวังไทร หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์คลื่นลูกใหม่ หลังจากสิ้นยุคหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม และหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
          ในสมัยที่หลวงลุงผูกมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างพระเครื่องพระบูชาหลายรุ่น พระเครื่องของท่านนอกจากท่านจะปลุกเสกเดี่ยวแล้ว ท่านยังได้นำพระเครื่องของท่านไปให้หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมและหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลาปลุกเสกเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ท่านยังได้นำพระเครื่องของท่านเข้าพิธีพุทธาภิเษกสำคัญๆ ของวัดพระปฐมเจดีย์และวัดอื่น ๆที่ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมปลุกด้วย ซึ่งในพิธีดังกล่าวจะนิมนต์พระเกจิอาจารย์ดังๆ มาร่วมปลุกเสกเสมอ เช่น หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร และ หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง ดังจะเห็นได้จากเหรียญรุ่นแรกของหลวงลุงผูก ที่สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เหรียญรุ่นแรกนี้นอกจากหลวงลุงผูกจะปลุกเสกเดี่ยวแล้ว ท่านยังได้นำเหรียญรุ่นนี้เข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระปฐมเจดีย์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ซึ่งเป็นพิธีเสาร์ ๕ และในพิธีนั้นมีพระเกจิอาจารย์ดังๆ ร่วมปลุกเสกเป็นจำนวนมาก อาทิ หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เหรียญรุ่นแรกนี้มีสองเนื้อ คือ เนื้อทองแดงและเนื้ออาปาก้า จำนวนการสร้างทั้งหมด ๒,๕๑๒ เหรียญ เหรียญทองแดงมีจำนวนมากกว่าเหรียญอาปาก้า ท่านเป็นพระที่มีใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจจริง ทำอะไรก็ทำจริงๆจังๆ การสร้างพระเครื่องของหลวงลุงผูกท่านจะสร้างด้วยความตั้งใจ ท่านมักจะกล่าวกับศิษย์ใกล้ชิดเสมอว่าการสร้างพระต้องทำให้ขลัง ดีข้างนอกดีข้างใน จะได้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเองเมื่อบูชาติดตัว พระเครื่องของท่านจึงปลุกเสกนานไม่น้อยกว่า ๒ พรรษา และนำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกหลายครั้ง จนมั่นใจว่ามีพุทธานุภาพจึงนำแจกแก่ศิษย์ พระเครื่องของหลวงลุงผูกขณะนี้ราคายังไม่สูงนัก(หลักร้อย) ถ้าท่านผู้อ่านมีโอกาสพบเห็นก็เช่าบูชาไว้ ของท่านดีจริงๆ จัดอยู่ประเภทของดีราคาถูก
          ประสบการณ์
          เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2556 ผู้เขียนได้บูชาพระบูชารูปเหมือน 5 นิ้วรุ่นแรกในราคา 1,800 บาท และรูปหล่อเหมือนโบราณเนื้อเงินรุ่นแรกในราคา 1,000 บาท เพราะเห็นว่าราคาถูก เมื่อพิจารณาเนื้อหาของพระบูชารูปเหมือน 5 นิ้วรุ่นแรกว่าเป็นเนื้อทองผสมคล้ายเนื้อนวโลหะกลับดำ ซึ่งเป็นเนื้อที่สูงมาก ปัจจุบันถ้าจะสร้างเนื้ออย่างนี้ ต้องบูชาองค์ละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนพระรูปหล่อโบราณเนื้อเงินคงไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท เพราะน้ำหนักเนื้อเงินร่วม 2 บาท เมื่อบูชามาแล้วผู้เขียนได้ขอบารมีของหลวงพ่อผูกให้ช่วยขายที่ดินแปลงหนึ่งของผู้เขียน ซึ่งเป็นที่ตาบอด (ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ) และเป็นที่นา เป็นที่ดินที่ผู้เขียนได้บอกขายมาเป็นเวลานานถึงสิบปี และที่ดินนี้ก็ขายได้ในราคาสูง ในเดือน พฤษภาคม 2556 และผู้ซื้อก็ไม่ใช่นายทุนแต่เป็นชาวนาที่มีที่ดินติดกัน ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อผูก ผู้เขียนเลยขอทดสอบอีกครั้งโดยขอโชคลาภจากหลวงพ่อผูกอีกครั้ง ผู้เขียนก็ถูกรางวัลสลากออมสินงวดประจำเดือนกรกฎาคมรางวัลที่สองเป็นเงิน 100,000 บาท ในชีวิตผู้เขียนไม่เคยถูกรางวัลใดๆ เลย เรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ่านว่าเป็นความบังเอิญหรือเพราะบารมีของหลวงพ่อผูก
จมหมายแจ้งการถูกรางวัลของธนาคารออมสินใต้ฐาน รูปเหมือนบูชาพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ๕ นิ้ว รุ่นแรก
เหรียญรุ่นแรก เนื้ออาปาก้ารูปเหมือนหล่อโบราณลอยองค์รุ่นแรก (พิมพ์นิยม) เนื้อเงิน หลวงพ่อผูก 
สร้างพร้อมรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี พ.ศ.2537รูปเหมือนหล่อโบราณลอยองค์รุ่นแรก (พิมพ์นิยม)  เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อผูก 
สร้างพร้อมรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี พ.ศ.2537


รูปเหมือนหล่อโบราณลอยองค์รุ่นแรก (พิมพ์นิยม)  เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อผูก 
สร้างพร้อมรูปเหมือนบูชารุ่นแรก ปี พ.ศ.2537


สุพล  คีรีวิเชียร
081-0434114


เหรียญรุ่นแรก หลวงลุงผูก ปี พ.ศ. 2512 
สุพล 081-0434114


เหรียญรุ่นแรก หลวงลุงผูก ปี พ.ศ. 2512 
สุพล 081-0434114สุพล คีรีวิเชียร
                                                                                                                                      ๐๘๑-๐๔๓๔๑๑๔
                                                              
                           
                         
                       
                       
                       
                                                 

     


    

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา


บริเวณภูเขา ที่ตั้งพระมณฑป
ภายในเป็นที่ประดิษฐานพลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา


พระอุโบสถ วัดหัวเขา


วัตถุมงคล หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา


พระผงดำ พิมพ์สมาธิเพชร (พิมพ์นิยม)


พระผงดำ พิมพ์สมาธิเพชร


เหรียญนางกวัก เนื้อทองผสม


เหรียญหลวงพ่ออิ่ม รุ่นแรก


รูปหล่อนางกวัก เนื้อทองผสม พิมพ์ใหญ่


รูปหล่อนางกวัก เนื้อทองผสม พิมพ์จิ๋ว


แหวนพิรอด สวมต้นแขน


ผ้ายันต์สียาว พบวงพ่ออิ่ม

บุญเสริม ศรีภิรมย์
02-4272444

บุญเสริม ศรีภิรมย์
02-4272444