คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลวงพ่อแช่ม (ฐานฺสฺสโก) วัดดอนยายหอม


หลวงพ่อแช่ม (ฐานฺสฺสโก) วัดดอนยายหอม


          พระครูเกษมธรรมนันท์(ฐานฺสฺสโก) หรือหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม ท่านเป็นคนดอนยายหอมโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๙ นามเดิมชื่อ "แช่ม อินทนชิตจุ้ย" เป็นบุตรของนายเนียม และนางอ่ำ อินทนชิตจุ้ย เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบทที่พระอุโบสถวัดดอนยายหอม โดยมีพระครูอุตตรการบดี(สุข ปทุมสฺสวณฺโณ) วัดห้วยจระเข้เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเงิน(จนฺทสุวณฺโณ) วัดดอนยายหอมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อโย(กิตติธโร) วัดบางช้างใต้ เป็นพระอนุศาสนาจารย์ ได้รับฉายาว่า"ฐานฺสฺสโก"
          เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้จำพรรษาที่วัดดอนยายหอม และได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลี จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก ปี พ.ศ.๒๔๘๖ หลังจากนั้นท่านกลับมาสนใจทางด้านปฏิบัติ ได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและคันถธุระ ตลอดจนวิชาอาคมจากหลวงปู่สุข วัดห้วยจระเข้ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน และท่านยังได้ศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จนมีความเชี่ยวชาญในด้านไสยเวทย์และวิชาอาคม นับเป็นความโชคดีของวัดดอนยายหอม เมื่อสิ้นบุญหลวงพ่อเงินแล้วก็มีหลวงพ่อแช่มเป็นกำลังสำคัญสืบต่อจากหลวงพ่อเงินในการพัฒนาวัดดอนยายหอม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสาธารณะประโยชน์สถานต่างๆ เช่น สร้างโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ (ฉิมเกตุ อ่อนอุทิศ) ที่ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สร้างตึกคนไข้สี่ชั้น ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จัดหาทุนสร้างหอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
            สมณศักดิ์
             ปี พ.ศ.๒๕๐๖เป็นพระครูฐานานุกรมของพระราชธรรมภรณ์(เงิน จนฺทสุวณฺโณ)ในตำแหน่งพระครูปลัดแช่ม
             ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นโทฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่พระครูเกษมธรรมานันท์
             ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นพระอุปัชฌาย์
             ปี พ.ศ.๒๕๒๐เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมต่อจากพระราชธรรมภรณ์(เงิน จนฺทสุวณฺโณ)
          หลวงพ่อแช่มท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน ที่ตกทุกข์ได้ยาก หนีร้อนมาพึ่งเย็น ท่านจะให้การต้อนรับอย่างเสมอภาคทุกคน  ไม่ว่ีาบุคคลนั้นจะมีฐานะร่ำรวย หรือยากจน หรือมีฐานะเป็นเจ้าคนนายคน เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนมาหาท่าน ท่านจะอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือจนความทุกข์ร้อนนั้นเบาบางลง ท่านจะพูดแต่สิ่งที่ดี ในสิ่งที่เป็นมงคล   ท่านจะไม่พูดตำหนิหรือให้ร้ายบุคคลใด แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีอาชีพหรือพฤติกรรมที่ผิดกฏหมายก็ตาม ท่านจะชมบุคคลเหล่านั้นเสมอว่าเป็นคนดี เคยมาทำบุญที่วัดเสมอ แม้แต่พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่ม ท่านก็แจกให้ฟรีแก่บุคคลที่มากราบนมัสการท่าน
          หลวงพ่อแช่มท่านมีกิริยามารยาทเรียบร้อย นอบน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนแช่มช้อยสมชื่อท่านจริงๆ แม้แต่หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิก์เวการาม ก็ยังกล่าวชมเชยหลวงพ่อแช่มว่า ท่านเป็นพระที่นอบน้อมถ่อมตนกล่าวคือ หลวงพ่ออุตตมะท่านเคยถามศิษย์ของท่านว่า รู้จักหลวงพ่อองค์นั้นไหม(หมายถึงหลวงพ่อแช่ม)ศิษย์ตอบว่า รู้จัก หลวงพ่อองค์นั้นชื่อหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอม หลวงพ่ออุตตมะถามต่อว่า ฉันกับหลวงพ่อแช่มใครพรรษามากกว่ากัน ศิษย์ตอบว่า หลวงพ่อแช่มพรรษามากกว่า(หลวงพ่ออุตตมะเกิดปี พ.ศ.๒๔๕๓ ) หลวงพ่ออุตตมะกล่าวชมหลวงพ่อแช่มว่า ท่านเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆเจอฉันในพิธีพุทธาภิเษกทีไรจะรีบเข้ามาไหว้ทักทายก่อนทุกครั้ง ต่อไปนี้ถ้าฉันเจอหลวงพ่อแช่มฉันจะต้องรีบไปไหว้ทักทายท่านก่อน
           หลวงพ่อแช่ม ท่านมรณภาพในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมสิริมายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา
.         บทความนี้ จะกล่าวถึงเหรียญรุ่นแรกที่สร้างและปลุกเสกในพิธีเสาร์ห้า ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ มีอยู่ ๕ พิมพ์ด้วยกันเหรียญหันข้างรุ่นแรก เสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖


          ๑. เหรียญหันข้างรูปไข่ เป็นรูปหลวงพ่อแช่มหันข้างครึ่่่งองค์ และตอกโค๊ตเลขไทย " ๖๗" ด้านหน้าเหรียญ มีสองเนื้อ เนื้อทองแดง และเนื้อตะกั่ว เป็นเหรียญที่สร้างโดยบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ เมื่อหลวงพ่อแช่มปลุกเสกเสร็จแล้วก็แบ่งเหรียญจำนวนหนึ่งถวายให้วัดเหรียญหน้าตรงรุ่นแรก เสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖


          ๒. เหรียญหน้าตรงรูปไข่ เป็นรูปหลวงพ่อแช่มครึ่งองค์หน้าตรง ใต้รูปหลวงพ่อตอกโค๊ตเลขไทย " ๖๗" เป็นโค๊ตตัวเดียวกันกับโค๊ตที่ตอกเหรียญหันข้าง มีสองเนื้อ คือ เนื้อทองแดง และเนื้อนวโลหะ ด้านหน้าเหรียญมีข้อความว่า " พระครูปลัดแช่ม วัดดอนยายหอม ๒๕๑๕ อายุครบ ๖๗" เหรียญรุ่นนี้มักเข้าใจผิดว่า สร้างปี ๒๕๑๕ แต่ความจริงแล้วเป็นเหรียญที่สร้างในพิธีเสาร์ห้าปี พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งเป็นพิธีเดียวกับเหรียญหันข้าง และเป็นเหรียญที่สร้างโดยบุคคลภายนอกกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างเหรียญหันข้าง เมื่อหลวงพ่อแช่มปลุกเสกเสร็จแล้วก็แบ่งเหรียญจำนวนหนึ่งถวายให้กับวัด (หลวงพ่อแช่มเคยบอกกับผู้เขียนว่า เหรียญหน้าตรงปลุกเสกในพิธีเสาร์ห้าปี พ.ศ.๒๕๑๖)เหรียญรูปไข่ ด้านหนึ่งหลวงพ่อเงิน ด้านหนึ่งหลวงพ่อแช่ม
รุ่นแรก เสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖


          ๓. เหรียญรูปไข่ ด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงพ่อเงิน และอีกด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงพ่อแช่ม ใต้รูปหลวงพ่อแช่มมีเลข  "๑" มีสองเนื้อคือ เนื้อเงินและเนื้อทองแดง เป็นเหรียญที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นเหรียญเสมา รุ่นแรก เสาร์ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖


          ๔. เหรียญเสมาใหญ่รูปหลวงพ่อแช่ม เสาร์ห้า ปี พ.ศ.๒๕๑๖ มีเนื่อทองแดงเนื้อเดียว เหรียญรุ่นนี้มีการสร้างเสริมหลายครั้งจึงแยกรุ่นไม่ออกเหรียญเสมาเล็กเงิน รุ่นแรก เสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖


เหรียญเสมาเล็กทองแดง รุ่นแรก เสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖


          ๕. เหรียญเสมาเล็กรุ่นแรกเสาร์ห้า ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นรูปหลวงพ่อแช่มครึ่งองค์ ใต้รูปหลวงพ่อแช่มมีเลข " ๑" มีสองเนื้อ คือ เนื้อนเงิน และเนื้อทองแดง เป็นเหรียญที่ทางวัดจัดสร้างขึ้น จึงเป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งที่น่าสะสม เป็นเหรียญที่สร้างด้วยความบริสุทธิ์ (ไม่มีนัยยะซ่อนเร้นหรือผลประโยชน์ทับซ้อน)
                    จำนวนการสร้าง
             เหรียญเงิน                ๕๐๐  เหรียญ ค่านิยมประมาณสองหมื่นกว่าบาท
             เหรียญทองแดง     ๒๐,๐๐๐   เหรียญ ค่านิยมประมาณ ๓,๕๐๐ บาท                                                                                                           สุพล  คีรีวิเชียร
                                                                                                            081-0434114
                                                              
                    
                       
                       
                  
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความรู้และความสำเร็จทั้งมวล เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาการทุกแขนงพระพิฆเนศรุ่น สัมฤทธิคุณ ปี 2556

ด่วน ! ช้าหมดของมีจำนวนจำกัด


          สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบูชาพระพิฆเนศเนื้อสัมฤทธิ์
รุ่น 
สัมฤทธิคุณ รายได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 2 ขนาด
          ขนาดสูง 19 นิ้ว จำนวนสร้าง 70 องค์ ราคา 17,999 บาท ขณะนี้เหลือ 10 องค์
          ขนาดสูง 12 นิ้ว จำนวนสร้าง 200 องค์ ราคา 7,999 บาท ขณะนี้เหลือ 30 องค์

          พระพิฆเนศรุ่น สัมฤทธิคุณ ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษก ณ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งเป็นโบสถ์พราหมณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพราหมณ์
          สนใจติดต่อที่สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 
          โทร 0-2623-6404, 0-2225-4142


                       
                                         

            

2 ความคิดเห็น:

  1. มีเหรียญปี 16 พี่สาวให้มาเพราะบ้านใกล้วัดดอนยายหอมครับ ท่านเล่าว่าหลวงพ่อแช่มมีเมตตามาก

    ตอบลบ
  2. เห็นด้วยครับกับคุณสมภพ บุญญสิทธิ์หลวงพ่อแช่มท่านเป็นพระเมตตาสูงมากครับ

    ตอบลบ