คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลวงพ่อธรรมภาณโกศล(เอม) วัดคลองโปร่ง เทพเจ้าของชาวศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


ที่ระลึกในงานบริจาคทรัพย์ช่วยการก่อสร้างกุฎิวัดโพธิ์
อำเภอคลองตาล  จังหวัดสวรรคโลก
พระครูธรรมภาณโกศลฯ
เจ้าคณะจังหวัดกิตติมศักดิ์
๒๓ ตุลาคม ๒๔๗๙           พระครูธรรมภาณโกศลหรือที่ชาวศรีสำโรงรู้จักรในหลวงพ่อเอม วัดคลองโปร่ง "เทพเจ้าของชาวศรีสำโรง ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของจังหวัดสุโขทัยในยุคสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะพระเครื่องที่เป็นเหรียญปั้มรูปเหมือนใบเสมารุ่นแรกของท่าน มีค่านิยมสูงสุดของจังหวัดสุโขทัย(หลายแสนบาท) นอกจากท่านจะเป็นพระที่เชี่ยวชาญในวิชาอาคมขลังแล้ว ท่านยังเป็นพระนักพัฒนา นักเทศน์ และหมอผู้วิเศษอีกด้วย สร้างความเจริญในท้องถิ่น พัฒนาบูรณวัดต่างๆที่อยู่ในเขตความปกครองของท่าน
           หลวงพ่อเอม ท่านเป็นชาวศรีสำโรงโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๕ ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ เป็นบุตรคนสุดท้องของโยมบิดาชื่อ สน โยมมารดาชื่อ ทิม ต่อมาใช้นามสกุล"สนทิม" มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน เรียงลำดับดังนี้
             ๑.นายปลื้ม       สนทิม
             ๒.นางคำ          สนทิม
             ๓.นายเดช        สนทิม
             ๔.นางจันทร์     สนทิม
             ๕.หลวงพ่อเอม
           หลวงพ่อเอมมรณภาพ ปลายปี พ.ศ.๒๔๘๔ อายุได้ ๖๙ ปีอายุของหลวงพ่อเอมไม่ยืนเช่นเดียวพี่น้องของท่าน ยกเว้นยายจันทร์ที่มีอายุยืนที่สุด (๘๐กว่าปี) ชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อเล่ากันว่าท่านแก่นพอตัวทีเดียว เช่นเดียวกับเด็กลูกคนสุดท้องของพ่อแม่โดยทั่วไป สมัยที่หลวงพ่อเอมอยู่ในวัยคะนองอายุราว ๑๔-๑๕ ปี เล่ากันว่าพอตกเย็นหลวงพ่อหรือนายเอม ชอบชุกซนปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ ริมแม่น้ำยมสายเก่าทางฝั่งตะวันออก คอยแอบดูพวกผู้หญิงสาวชาวไร่ที่ไปทำไร่กลับบ้านตอนเย็น พวกสาวๆเหล่านั้นจะพากันเดินลุยแม่น้ำข้ามฟากกลับไปยังฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนในสมัยนั้น
           แต่นายเอมมีเวลาเจ้าชู้อยู่ได้ไม่นานเท่าใด ก็ต้องบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดคลองโปร่งเมื่ออายุ ๑๖-๑๗ ปี หลังจากบวชเณรแล้วก็ลงมาเรียนหนังสือ(บาลี)ในกรุงเทพฯ เรียนอยู่ได้ ๔-๕ ปี สามเณรเอมก็เดินทางกลับไปอยู่ที่วัดคลองโป่ง ตอนนี้อายุของสามเณรเอมครบบวชพอดี ได้อุปสมบทที่วัดคลองโป่ง โดยมีหลวงพ่อพุก วัดหนองโว้ง อำเภอสวรรคโลกเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้จำพรรษาที่วัดคลองโปร่ง เมื่อหลวงพ่อเอมเอมบวชได้สิบกว่าพรรษา พระอุปัชฌาย์นวมซึ่งพรรษาแก่กว่าท่านเล็กน้อยและเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองโป่งต่อจากหลวงปู่เหล็กได้มรณภาพลง คณะสงฆ์และชาวบ้านก็พร้อมใจกันยกหลวงพ่อเอมขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดคลองโป่ง พร้อมๆกันนั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวง(เจ้าคณะอำเภอ)ที่พระครูธรรมภารโกศล ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๕๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแต่งตั้งให้หลวงพ่อเอมเป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะนั้นหลวงพ่อเอมอายุได้ ๔๒ ปี(พ.ศ.๒๔๕๗) และต่อท่านอายุได็ ๕๐ ปี(พ.ศ.๒๔๖๕) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเมืองสุโขทัย(ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย)
            เมื่อหลวงพ่อเอมได้ัรับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดครองโป่งและเจ้าคณะจังหวัด ท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดคลองโป่ง และวัดวาอารามต่างๆที่อยู่เขตความปกครองของท่าน การสร้างกุฏิสงฆ์เพิ่มเติมของวัดโพธิ์ด้วยการออกวัตถุมงคลออกจำหน่าย เนื่องจากท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุโขทัย ดังนั้นวัตถุมงคลของท่านจึงจำหน่ายหมดในเวลาไม่นานเพราะเป็นที่ต้องการของชาวศรีสำโรง
            นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ทางสงฆ์ หลวงพ่อเอมท่านก็ได้ปฏิบัตฺหน้าที่ได้อย่างเคร่งครัดเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงฆ์ ไม่บกพร่องในหน้าที่อุปัชฌาย์ แม้การเดินทางไปอุปสมบทในที่ทางไกลด้วยความยากลำบาก ท่านก็ไม่เคยบ่นหรือย่อถอยเลย เช่นการไปทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอกงไกรลาศซึ่งมีระยะทางห่างจากวัดคลองโป่งเกือบสี่สิบกิโลเมตร ซึ่งการเดินทางบกในสมัยนั้นลำบากมาก(ถนนไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้)
          ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อเอม ท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยดังได้กล่าวมาแล้ว แต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศ กล่าวคือเศรษฐกิจของประเทศเกิดตกต่ำลง เงินในพระคลังเหลือน้อยมากไม่พอใช้จ่าย(เงินเดือนข้าราชการ)  ได้มีการยุบเลิกส่วนราชการบางหน่วย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูิมิภาค รวมทั้งได้มียุยจังหวัดต่างๆไป ๙ จังหวัดในปีนั้น จังหวัดสุโขทัยถูกยุบไปรวมกับจังหวัดสวรรคโลก ในปี พ.ศ.๒๔๗๔ ด้วยเหตุนี้ตำแหน่งทางคณะสงฆ์"เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย" ซึ่งพระครูธรรมภาณโกศล(เอม)ครองอยู่นั้น จึงถูกยุบไปด้วย การหลุดจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยของหลวงพ่อเอมในครั้งนี้ มิใช่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องแต่ประการใดของหลวงพ่อ ตรงกันข้ามหลวงพ่อมีแต่ความดีความชอบ และประกอบกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ต่อพระศาสนาและบ้านเมืองเป็นอย่างมาก เป็นที่เคารพในหมู่มหาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส คณะสงฆ์จึงเห็นสมควรแต่งตั้งท่านให้ดำรงตำแหน่ง"เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยกิตติมศักดิ์" สืบต่อมาจนกระทั่งหลวงพ่อเอมได้มรณภาพลงในปลายปี พ.ศ.๒๔๘๔
            บทความนี้จะกล่าวถึงวัตถุมงคลที่สร้างในสมัยที่หลวงพ่อเอมมีชีวิตอยู่เท่านั้น ในชีวิตของท่าน ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเพียง ๒ ครั้งคือ


เหรียญใบเสมาหรือเหรียญแจกแม่ครัวรุ่นแรก หลวงปู่เอม วัดคลองโปร่ง  
สร้่างเพื่อสมนาคุณผู้บริจาคทรัพย์สร้างกุฏิวัดโพธิ์ พ.ศ.2479 เหรียญรุ่นนี้ลักษณะจมูกของหลวงพ่อจะแบนทุกเหรียญและริมผิวปากล่างจะแบนอันเนื่องมาจากแม่พิมพ์ ถ้าเหรียญใดจมูกโด่งและริมผิวปากล่างไม่แบนจึงเป็นเหรียญเก๋หรือเหรียญปลอม               ครั้งแรก ท่านได้สร้างเหรียญรูปเหมือนใบเสมาหรือที่ชาวศรีสำโรงเรียกว่าเหรียญแจกแม่ครัว เหรียญใบเสมาเป็นเหรียญที่สร้างครั้งแรกในชีวิตของหลวงพ่อเอม จึงนับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่าน สร้างในปี พ.ศ.๒๔๗๙ เพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วมบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิสงฆ์วัดโพธิ์ บูชาเหรียญละ ๕ บาท เหรียญใบเสมาเป็นรูปหลวงพ่อเอมครึ่งองค์ เหนือศรีษะหลวงพ่อมีข้อความว่า"หลวงพ่อธรรมภาณโกศล" และใต้เหรียญมีคำว่า"เอม"ลักษณะจมูกของหลวงพ่อจะแบนมากและริมผิวปากล่างจะแบนจนบางท่านเข้าใจผิดว่าเหรียญนี้ผ่านการใช้สัมผัสมากหรีอไม่ก็เหรียญถูกทับ แต่ความจริงแล้วจมูกแบนและริมผิวปากล่างแบน เป็นเพราะแม่พิมพ์ ดังนั้น ถ้าเหรียญใดจมูกโด่งและริมผิวปากล่างไม่แบน จึงเป็นเหรียญเก๋(เหรียญปลอม)  เนื้อทองแดง จำนวนเหรียญประมาณไม่เกิน ๓๐๐-๔๐๐ เหรียญ เป็นเหรียญที่หายากที่สุดและมีค่านิยมสูงสุด ราคาล่าสุดจำหน่ายที่ราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากเหรียญชัยสิทธิ์หรือเหรียญหางแมงป่อง หลวงปู่เอม วัดคลองโปร่ง
สร้างประมาณปี พ.ศ.2482             ครั้งที่สอง เป็นเหรียญรูปเหมือนรูปไข่ที่ชาวศรีสำโรงเรียกว่าเหรียญชัยสิทธิ์หรือเหรียญหางแมงป่อง เป็นเหรียญที่สร้างประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๒ บูชาเหรียญละหนึ่งบาท เป็นรูปหลวงพ่อเต็มองค์ประทับนั่งอยู่บนธรรมมาส เหนือศรีษะหลวงพ่อมีข้อความว่า"หลวงพ่อธรรมภาณโกศล" มี ๒ เนื้อคือ เนื้อทองแดงและเนื้ออปาก้า จำนวนการสร้างมากกว่าเหรียญรุ่นแรกใบเสมาหรือแจกแม่ครัว จำนวนการสร้างประมาณ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ เหรียญ ราคาค่านิยมรองจากเหรียญรุ่นแรกใบเสมา ส่วนรูปหล่อรุ่นแรก ปากหวอปีพ.ศ.๒๔๘๗และรูปหล่อรุ่นสอง ตอกโค๊ตปีพ.ศ.๒๕๐๓ เป็นรูปหล่อที่สร้างหลังที่หลวงปุ่เอม มรณภาพแล้ว


             เหรียญทั้งสองรุ่นนี้มีประสบการณ์ทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดและเมตตามหานิยม โดยเฉพาะแคล้วคลาดเป็นที่ประจักษุ์แก่ชาวศรีสำโรง จนชาวศรีสำโรงพูดเป็นเสียงเดียวว่า"บูชาเหรียญหลวงปู่เอมติดตัวไม่ต้องกลัวตายโหง"พระรูปเหมือนหลวงพ่อเอม รุ่นก้นตอกตรา

            พระผงกระดูกรูปเหมือนหลวงพ่อเอมและพระประจำวันต่างๆ สร้างจากอัฐิอังคารเถ้าถ่านของหลวงพ่อเอม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๗ โดยหลวงตาด้วง พระสำคัญรูปหนึ่งในวัดคลองโป่งสุพล  คีรีวิเชียร
081-0434114


               ท่านผู้อ่านได้ส่งรูปเหรียญหลวงปู่เอม วัดคลองโปร่งมาให้ดู ผู้เขียนถือโอกาสลงรูปให้ท่านผู้อ่านดูเป็นทัศนศึกษา ส่วนผู้เขียนไม่ทราบว่า 3 เหรียญนี้เป็นพระเก๊หรือแท้ ก็ขอให้ผู้เป็นเจ้าของมือแรกโปรดออกมาแสดงความรับผิดชอบ 
ถ้า 3 เหรียญนี้แท้ ก็แท้หมด ถ้าเก๊ก็เก๊หมด เพราะเป็นช่างฝีมือคนเดียวกันรูปที่ ๑รูปที่ ๒
รูปที่ ๓


รูปที่ ๔
รูปที่ ๕รูปที่ ๖รูปที่ ๗รูปที่ ๘รูปที่ ๙รูปที่ ๑๐
พระผงกระดูกรูปเหมือนหลวงพ่อเอม


รูปที่ ๑๑รูปที่ ๑๒รูปที่ ๑๓รูปที่ ๑๔รูปที่ ๑๕รูปที่ ๑๖


เหรียญเนื้อเงิน บล๊อคทองคำนิยม เหรียญเนื้อเงิน บล๊อคธรรมดาเหรียญหลวงพ่อเอม เนื้อเงิน ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ณษ๕ษ๑๕,๐๐๐ บาท
เป็นเหรียญที่มากด้วยศิลปะและพิธีใหญ่(น่าสะสม)  


                                                           

                    

เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อห้อม รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๙ ราคา ๒,๕๐๐ บาท

          เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อห้อม รุ่นแรกนี้ ออกที่วัดฤทธิ์ เป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งที่น่าสะสม เพราะพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่เกจิอาจารย์ที่ร่มวปลูกเสก อาทิ หลวงพ่อห้อม วัดคูหาสวรรค์ หลวงพ่อเกตุ วัดศรีเมือง หลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม หลวงพ่อจันทร์ วัดปากข่อย จำนวนการสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ และเหรียญรุ่นนี้ไม่มีการสร้างเสริมเหมือนรุ่นอื่นๆ ของหลวงพ่อห้อม
                       
พระชุดหลวงปู่บุญมี วัดเกาะรูปหล่อหลวงปู่บุญมี พิมพ์จอบเล็ก มีประสบการณ์มาก
รูปหล่อปั๊มเนื้อฝาบาตร(สร้างเขื่อน) หลวงปู่บุญมี จำนวนสร้างประมาณ ๑๐๐ กว่า องค์ (น้อยที่สุด)ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

เหรียญพระพุทธชินราชมีห่วง เนื้อนวโลหะ จำนวนสร้างหลักร้อยองค์ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท


เหรียญพระพุทธชินราช เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวนน้อย(ประมาณ ๔๐๐ เหรียญ) มีประสบการณ์มากราคา ๓,๕๐๐ 


เหรียญทองแดงหลวงปู่บุญมี
สร้างจำนวน ๕๐๐ เหรียญ ราคา๓,๕๐๐ บาทพระผงพุทโธ จำนวนสร้างหลักร้อย
พระสมเด็จ หลวงพ่อบุญมี จำนวนสร้างหลักร้อย


พระบูชาวัดโพธาราม จ.สุโขทัย พ.ศ.๒๕๑๘


ปางลีลา สูง ๒๐ นิ้ว


ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๑๒ นิ้ว

เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย รุ่นแรก พ.ศ.2505
เกจิอาจารย์สำคัญที่ร่วมปลุกเสก หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย รุ่นแรก พ.ศ.2505
เกจิอาจารย์สำคัญที่ร่วมปลุกเสก หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114
                       พระปางช่อนหาพิมพ์ใหญ่(พิมพ์นิยม)
พระปางซ่อนหา เนื้อเมฆสิทธิ์ หลวงปู่ทับ วัดอนงค์ฯ พิมพ์นี้ในอดีตเมื่อ๓๐กว่าปีก่อนนักสะสมพระเครื่องมองว่าเป็นพิมพ์นิยมที่มีมูลค่าสูงสุดกว่าพิมอื่น โดยมองว่าพระพิมพ์ปางช่อนหาพิมพ์อื่นไม่ทันหลวงปู่ทับ(เป็นพระเก๋)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114


เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประเสริฐ วัดหนองตาโชติ 
          นับว่าเป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เป็นเหรียญที่มากด้วยประสบการณ์โดยเฉพาะด้านคงกะพันชาตรี แคล้วคลาด และ มหาอุด เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร เรียกได้ว่าไม่แพ้เหรียญหลวงปู่เอม วัดคลองโปร่ง 


เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อขำ ลานกระบือ


                       
นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร

                       
          ประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม ขอแสดงความยินดีที่ท่านสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช,)เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘          
                                                   
                                                  ประวัติพระเครื่องเมีองนครปฐม


พระปิดตาหลวงตาพร้อม วัดพระงาม (พร้อมกระเช้า)
ราคา 35,000 บาท
ปั๊ง นครปฐม 081-0434114พระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย (โรงเจ)
เนื้อทองคำ 99% หนักประมาณ 1 บาท


3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. สิริโภคา นะมาเสยโย คาถาบูชาหลวงปู่เอมครับ ผู้แก่แถวบ้านท่านนึงบอกมาครับ

    ตอบลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ