คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระกริ่งและพระยอดธง วัดบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


พระอุโบสถหลังใหม่ วัดบางแขม ด้านหน้า
พระอุโบสถหลังใหม่ วัดบางแขม ด้านข้าง

            วัดบางแขม ตั้งอยู่ริมคลองบางแขม ตำบลบางแขม จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น(ประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ) วัดนี้ปรากฎหลักฐาน เมื่อ ประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๐กว่า ในสมัยหลวงพ่อแก้วเป็นเจ้าอาวาส สภาพวัดมีเพียงพระอุโบสถ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และกุฎิสงฆ์ ๔ หลัง เมื่อหลวงพ่อแก้วมรณภาพลง เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๕  ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งหลวงพ่อยิ้ว จนฺทสฺโร จากวัดห้วยจรเข้ มารักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาส และต่อมาก็ได้แต่งตั้งท่านเป็นเจ้าอาวาส
            ลำดับเจ้าอาวาสวัดบางแขม
              ๑.หลวงพ่อแก้ว
              ๒.พระครูอุตตรการบดี(ยิ้ว จนฺทสฺโร)
              ๓.พระครูสมุห์เที่ยง มหาปญฺโญ
              ๔. พระครูพิพัฒน์สุตกิจ(พระมหาประดับ ฐิตเมโธ)  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน            หลวงพ่อยิ้วหรือพระครูอุตตรการบดี (ยิ้ว) เป็นบุตรนายหงำ นางสุ่น ผิวหมดจด เกิดวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๖ ที่ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๑๐ คน หลวงพ่อยิ้วเป็นคนที่ ๓ เมื่ออายุครบ ๑๐ ปี ได้อุปสมบท ณ วัดใหม่ปีนเกลียว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๕๖มีฉายาว่า"จนฺทสฺโร" โดยมีพระครูธรรมสุนทร(ดี) วัดบ้านยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเขียว วัดใหม่ปีนเกลียว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสุข(พระครูอุตตรการบดี) วัดห้วยจรเข้  เป็พระอนุสาวนาจารย์
           หลวงพ่อยิ้วเมื่อบวชแล้ว ได้จำพรรษาที่วัดห้วยจรเข้ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย วิปัสสนากรรมฐานและคันธถุระ ตลอดจนวิชาอาคมจากหลวงพ่อสุขหรือพระครูอุตตรการบดี(สุข) จนมีความเชียวชาญในวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคม นอกจากนี้ท่านยังได้ไปศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปู่ดีวัดบ้านยาง ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่นอีกด้วย เมื่อหลวงพ่อแก้วมรณภาพลงดังได้กล่าวมาแล้ว ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งให้ท่านรักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาส และต่อมาก็แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางแขม ระหว่างที่ท่านปกครองวัดบางแขม ท่านได้จัดระเบียบการปกครองพระสงฆ์ภายในวัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ท่านยังได้บูรณปฏิสังขรณ์ เช่น สร้างหอฉัน สร้างศาลาการเปรียญ สร้างโรงเรียนประชาบาล สร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก สร้างกุฎิสงฆ์  สร้างสะพานคอนกรีต
           ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อยิ้ว ทางคณะสงฆ์ จึงได้เสนอเลื่่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูอุตตรบดี ในปี พ .ศ.๒๔๙๔  พระครูอุตตรการบดี(ยิ้ว จนฺทสฺโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ รวมอายุได้ ๖๙ ปี พรรษา ๔๘


พระอุโบสถหลังเก่า สร้างในสมัยหลวงพ่อยิ้ว พ.ศ.๒๔๙๑ 
( ด้านหน้า )

พระอุโบสถหลังเก่า สร้างในสมัยหลวงพ่อยิ้ว พ.ศ.๒๔๙๑ 
( ด้านข้าง )

           สาเหตุของการสร้างพระกริ่ง และพระยอดธง
            ก่อนที่หลวงพ่อยิ้ว จะมาจำพรรษาที่วัดบางแขม พระอุโบสถหลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก และพระประธานในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปหินทรายและมีสภาพชำรุดเช่นกัน ความเก่าและความชำรุดทรุดโทรมมากของพระอุโบสถ เกรงว่าอาดจะเกิดอุบัติเหตุแก่พระสงฆ์ในระหว่างปฎิบัติกิจทางสงฆ์ หลวงพ่อยิ้วและคณะกรรมการวัด จึงเห็นสมควรสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ พร้อมกับเท่หล่อพระประธานองค์ใหม่
           เมื่อหลวงพ่อยิ้วและคณะกรรมการวัดบางแขมตกลงจะสร้างพระเครื่อง  เพื่อสมนาคุณแก่ประชาชนที่บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถและพระประธานองค์ใหม่ จีงได้นำความไปปรึกษาพระครูวิเชียร จนฺสิริ แห่งสำนักวัดสุทัศน์ฯ ขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมคุต ท่านเห็นดีด้วยและแนะนำให้สร้างพระกริ่งและพระยอดธง ส่วนพระชัยวัฒน์ไม่ต้องสร้างท่านมีอยู่แล้ว และยินดีจะถวายให้วัดบางแขม(รายละเอียดเกี่ยวกับพระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียร ขอให้ท่านผู้อ่าน ไปอ่านบทความประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ เรื่องพระชัยวัฒน์พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์(วัดบางแขม) ท่านพระครูวิเชียรรับอาสาเป็นเจ้าพิธีและเป็นแม่งานในการผสมเนื้อโลหะ ตลอดจนการลงพระยันต์ ๑๐๘ และนะปถมัง ๑๔ นะ ตามสูตรการสร้างพระกริ่งของวัดสุทัศน์พระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯ( วัดบางแขม) เทหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ ปี  พ.ศ. ๒๔๘๓
( ฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทว มหาเถร )พระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯ( วัดบางแขม) เทหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ ปี  พ.ศ. ๒๔๘๓
( ฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทว มหาเถร )พระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯ(วัดบางแขม) เทหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ ปี  พ.ศ. ๒๔๘๓
( ฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ สมเด็จพระสังฆราช แพ ติสฺสเทว มหาเถร )


           ก่อนอื่นขอเท้าความประวัติพระครูวิเชียรเสียก่อน พระครูวิเชียรท่านเป็นชาวบางแขมโดยกำเนิด นามสกุล"ทับสายทอง" ท่านเป็นญาติพี่น้องกับเสือผาด ทับสายทอง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีต
          เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสุทัศน์ฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว)เป็นพระอุปัชฌาย์ และเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ก็อุปสมบทที่วัดสุทัศน์ฯโดยมีสมเด็จพระสังฆราช(แพ (ติสฺสเทว) เป็นพระอูปัชฌาย์ และท่านเป็นศิษย์และเป็นพระถานานุกรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) และได้อยู่รับใช้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนได้เรียนรู้การสร้างพระกริ่งและได้ร่วมงานในพิธีการสร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ นอกจากนี้ท่านเจ้าคุณวิเชียรท่านยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าคุณศรีสนธิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เอกของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ พระครูวิเชียรท่านจึงได้เรียนรู้การลงพระยันต์ ๑๐๘ และนะปถมัง ๑๔ นะตลอดจนการผสมเนื้อนวโลหะจากเจ้าคุณสนธิ์ จึงถือได้ว่าท่านเป็นศิษย์สายวัดสุทัศน์ฯโดยตรง
           เมื่อท่านเจ้าคุณวิเชียร หลวงพ่อยิ้ว และคณะกรรมการของวัดบางแขมตกลงที่จะสร้างพระกริ่ง-พระยอดธงแล้ว พระกริ่งที่สร้างจึงเป็นพระกริ่งในตัวตามแบบสายวัดสุทัศน์ฯ ส่วนแบบพิมพ์ของพระกริ่งได้ถอดพิมพ์มาจากพระกริ่งเขมรอุ้มบาตรเนื้อเงิน(น่าจะเป็นพระกรุ)ของหลวงพ่อยิ้ว ส่วนพระยอดธงก็ได้ถอดพิมพ์มาจากพระกรุเหมือนกันพระกริ่งอุ้มบาตร หลวงพ่อยิ้ว ปีพ.ศ. ๒๔๙๒พระยอดธง หลวงพ่อยิ้ว ปีพ.ศ. ๒๔๙๒

          พระกริ่งอุ้มบาตรและพระยอดธงของวัดบางแขมที่สร้างขึ้นในครั้งนี้ จากคำบอกเล่าของคุณลุงไช่ฮวง แซ่โค้ว(กิ่วอ่อน) ได้กรุณาเล่าให้ผู้เขียนฟัง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ขณะนั้นท่าน อายุ ๗๗ ปีว่าการสร้างพระกริ่ง-พระยอดธงของวัดบางแขม ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบางแขม และได้เทหล่อพระกริ่ง-พระยอดธง ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถโดยนำทองชนวนที่เหลือจากเท่หล่อพระประธาน(พระอุโบสถหลังที่หลวงพ่อยิ้วได้สร้างขึ้น) เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ โดยมีเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมปลุกเสกดังต่อไปนี้
           ๑.พระครูอุตตรการคดี(สุข) วัดห้วยจรเข้
           ๒.หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม
           ๓.หลวงพ่อยิ้ว วัดบางแขม
           ๔.พระครูวิเชียร จนฺสิริ
         โลหะที่นำมาผสมเทหล่อพระกริ่งอุ้มบาตร-พระยอดธงของวัดบางแขมปี พ.ศ.๒๔๙๒ประกอบด้วย
           ๑.ทองชนวนที่เหลือจากเทหล่อพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร ปี พ.ศ.๒๔๘๓พิธีฉลองพระชนมายุครบ ๗ รอบของสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว)
           ๒.พระยันต์ ๑๐๘ และ นะปถมัง ๑๔ นะ
           ๓.แผ่นพระยันต์ของพระคณาจารย์ต่างๆ ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก
           จำนวนการสร้างของพระกริ่งอุ้มบาตรและพระยอดธง
            พระกริ่งอุ้มบาตรสร้าง จำนวนประมาณ ๕,๐๐๐ องค์ค่านิยมองค์สวยแชมป์ประมาณ ๑๕,๐๐๐บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ราคาทั่วไป ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
            พระยอดธงสร้างจำนวนประมาณ ๕๐๐ องค์ (พระที่เทหล่อออกมาเสียหายเป็นจำนวนมาก)
          เนื้อพระกริ่งอุ้มบาตรและพระยอดธง ออกกระแสเหลือง และคุณวิเศษของพระกริ่งและพระยอดธงเป็นเลิศทางคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาด โดยเฉพาะเรื่องปืนและมีดชาวบางแขมยืนยันและประสบด้วยตนเอง ก่อนจะจบบทความนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงพระยอดธงของพระครูสมุห์เที่ยงซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงหลวงพ่อยิ้ว หลวงพ่อเที่ยงท่านได้สร้างพระยอดธง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับของหลวงยิ้ว ปี พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นเหตุให้นักสะสมพระเครื่องส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นพระยอดธงของหลวงพ่อยิ้ว                             พระยอดธง หลวงพ่อเที่ยง                   พระยอดธง หลวงพ่อยิ้ว 
                            ปีพ.ศ. ๒๕๑๗  ( ด้านหน้า )                 ปีพ.ศ. ๒๔๙๒ ( ด้านหน้า )


                             พระยอดธง หลวงพ่อเที่ยง                   พระยอดธง หลวงพ่อยิ้ว 
                            ปีพ.ศ. ๒๕๑๗  ( ด้านหลัง )                 ปีพ.ศ. ๒๔๙๒ ( ด้านหลัง )           ข้อแตกต่างของพิมพ์พระยอดธงของหลวงพ่อยิ้วและหลวงพ่อเที่ยงมีดังต่ิอไปนี้(ดูรูปเปรียบเทียบ)
            ๑.พระยอดธงของหลวงพ่อเที่ยงองค์พระจะอ้วนใหญ่กว่าของหลวงพ่อยิ้วเล็กน้อง
            ๒.หูพระยอดธงของหลวงพ่อเที่ยงจะยาวและใหญ่กว่าหูพระยอดธงของหลวงพ่อยิ้ว
            ๓.ด้านหน้าขององค์พระ ผ้าสังฆฏิของพระยอดธงหลวงพ่อเที่ยงจะใหญ่กว่าหลวงพ่อยิ้ว  และด้านหลังองค์พระ  สังเกตผ้าสังฆฎิพระยอดธงของหลวงพ่อเที่ยง  ผ้าสังฆฎิจะมีรอยร่องยาวอยู่ตรงกลางผ้าสังฆฎิ  ส่วนของหลวงพ่อยิ้วจะยาวเสมอเรียบร้อย


นายสุพล  คีรีวิเชียร


 
นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร


                 ประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม ขอแสดงความยินดีที่ท่านสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค๕ และประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เมื่อวันที่๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘                                                                                     ประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม


                  
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความรู้และความสำเร็จทั้งมวล เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศปราดเปรื่องในศิลปะวิทยาการทุกแขนงพระพิฆเนศรุ่น สัมฤทธิคุณ ปี 2556

ด่วน ! ช้าหมดของมีจำนวนจำกัด


          สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญบูชาพระพิฆเนศเนื้อสัมฤทธิ์
รุ่น 
สัมฤทธิคุณ รายได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 2 ขนาด
          ขนาดสูง 19 นิ้ว จำนวนสร้าง 70 องค์ ราคา 17,999 บาท ขณะนี้เหลือ 10 องค์
          ขนาดสูง 12 นิ้ว จำนวนสร้าง 200 องค์ ราคา 7,999 บาท ขณะนี้เหลือ 30 องค์

          พระพิฆเนศรุ่น สัมฤทธิคุณ ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษก ณ โบสถ์พราหมณ์ ซึ่งเป็นโบสถ์พราหมณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพราหมณ์
          สนใจติดต่อที่สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) 
          โทร 0-2623-6404, 0-2225-4142
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น