คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพร วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นเสาร์ห้า ปีพ.ศ.๒๕๑๒


องค์พระปฐมเจดีย์


ภาพวาดองค์พระปฐมเจดีย์

           พระธรรมศิริชัยหรือท่านเจ้าคุณชิต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหารรูปที่ ๗ และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ ท่านเกิดที่บ้านเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๔๐นามเดิมชื่อ ชิต วิบูลย์จันทร์พระธรรมศิริชัย ( ชิต วิปุโล )
เอื้อเฟื้อภาพโดย นายสุธี  สูงกิจบูลย์

           ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยมีพระอธิการบุญ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังบวชแล้วได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและบาลี โดยพระอธิการบุญ พระอุปัชฌาย์ของท่านเป็นผู้นำไปฝากไว้กับท่านเจ้าคุณพระราชเทวี (หรุ่ม อมรรักษ์)ปธ.๙
           ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๖๑ ท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้ารับไว้เป็นนาคหลวงเป็นกรณีพิเศษ และทรงเป็นโยมปวารณาด้วย สมเด็จพระวันรัต(จ่าย) เมื่อครั้งยังเป็นพระธรรมวโรดม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมวโรดม(โชติ) ครั้งยังเป็นพระนิกรมมุณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช(ปลด) เมื่อครั้งยังเป็นพระศรีวิสุทธิวงค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วได้รับฉายาว่า "ชิต วิปุโล"
          เมื่ออุปสมบทแล้ว ก็จำพรรษาอยู่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนสอบได้เปรียญธรรมห้าประโยค ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ จากนั้นท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของเจ้าคุณโชติในการจัดระบบการศึกษาของพระภิกษุและสารเณรภายในวัดพระปฐมเจดีย์ ต่อมาตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครวางลง ท่านเจ้าคุณธรรมวโรดม(โชติ) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ขณะนั้นเป็นพระราชสุธี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรีในเวลานั้น ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ย้ายท่านไปเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าอาวาสวัดตึกมหาชยรามในปี พ.ศ.๒๔๖๙
           ตำแหน่งทางคณะสงฆ์
           วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๓ เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
           วันที่่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๓ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระสมุทรคุณากร"
           วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นรองเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี
            ปี พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นรองเจ้าคณะมณฑลราชบุรี
           วันที่๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๑
            ปี พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๒
            วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๕ ย้ายกลับมารับตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม สืบต่อพระปฐมนคราจารย์(วงศ์ โอวาตวัณโณ)ในปีเดียวกัน
            วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร สืบต่อจากพระธรรมวโรดม(โชติ)
             ปี พ.ศ.๒๕๐๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่"พระธรรมศิริชัย"
             มรณภาพ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ รวมพระชนมายุได้ ๘๖ ปี ๗ เดือน
            สมัยที่ท่านได้มาจำพรรษาที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารในตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ท่านได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของพระภิกษุและสามเณรภายในวัดพระปฐมเจดีย์ฯ และเป็นกำลังสำคัญของท่านเจ้าคุณธรรมวโรดม(โชติ) ในการพัฒนาวัดพระปฐมเจดีย์ฯให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยของพระสงฆ์ และการทนุบำรุงถาวรวัตถุโบราณต่างๆภายในวัด เป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าคุณธรรมวโรดม(โชติ)อย่างมากมาย ด้วยคุณงามความดีและความสามารถของท่าน ท่านจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ สืบต่อจากเจ้าคุณธรรมวโรดม(โชติ)
            เมื่อท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์แล้ว ชีวิตของท่านยังทำงานหนักด้วยความเสียสละ ท่านลำบากตรากตรำเหนื่อยกับงาน ท่านยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี  เพราะในสมัยนั้นหาครูสอนพระปริยัติธรรมได้ยาก อีกทั้งท่านยังต้องพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองดูแลบูรณปฏิสังขรณ์วัตถุโบราณต่างๆภายในวัด จึงมีเวลาพักผ่อนน้อยมาก นับได้ว่าท่านเป็นพระที่เสียสละจริงๆ
          พระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพร วัดพระปฐมเจดีย์ รุ่นเสาร์ห้า ปี พ.ศ.๒๕๑๒
           พระกริ่งปางประทานพรที่ผู้เขียนจะกล่าวในบทความนี้คือ พระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพรที่พระธรรมศิริชัย(ชิต) ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๒ และวันที่ทำพิธีพุทธาภิเษกตรงกับวันเสาร์ห้า สาเหตุแห่งการสร้างพระพุทธภูมิประทานพร คืนหนึ่งท่านเจ้าคุณศิริชัย(ชิต)ได้นิมิตเห็น พระพุทธรูปปางประทานพรที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก และเปล่งรัศมีสว่างไสวเป็นสีทอง จึงถือว่าเป็นนิมิตที่ดี และทรงตั้งพระนามว่า "พระพุทธภูมิประทานพร"
           พระพุทธภูมิประทานพรที่ท่านเจ้าคุณชิตได้สร้างในครั้งนี้ มีทั้งพระบูชา และพระเครื่องในรูปของพระกริ่งพระบูชาพระพุทธภูมิ ประทานพร หน้าตัก ๙ นิ้ว รุ่นเสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒


พระบูชาพระพุทธภูมิ ประทานพร หน้าตัก ๕ นิ้ว รุ่นเสาร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

           พระบูชามีขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว และหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว เป็นรูปพระพุทธนั่งขัดสมาธิยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นอยู่บริเวณใต้อกเล็กน้อยในลักษณะดีดน้ำมนต์ ที่ฐานด้านหน้าพระบูชา จะมีรอยขีดเขียนข้อความว่า"พระพุทธภูมิประทานพร"  ส่วนด้านหลังมีรูปองค์พระปฐมเจดีย์และมีข้อความว่า"วัดพระปฐมเจดีย์"อยู่เหนือองค์พระปฐมเจดีย์ และที่ใต้องค์พระปฐมเจดีย์มียันต์สองตัวเป็นเนื้อทองผสม
           ส่วนพระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพรเป็นพระกริ่งที่มีพุทธลักษณะงดงามมาก และมีรูปลักษณะคล้ายพระบูชามาก จะผิดกันก็ตรงด้านหลังตรงบริเวณฐานของพระกริ่งจะมีตัวเลขไทย"๒๕๑๒"ส่วนพระบูชาจะมียันต์สองตัวดังได้กล่าวมาแล้วพระกริ่งพระพุทธภูมิ ประทานพร รุ่นเสาร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๑๒


พระกริ่งพระพุทธภูมิ ประทานพร รุ่นเสาร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๑๒


          พระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพร  เนื้อพระกริ่งเป็นเนื้อนวโลหะกลับดำคล้ายพระกริ่งพรหมมุนี ของเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช(แพ) เนื้อพระจึงออกกระแสแดง และมีทองชนวนพระคันธาราฐ ปี พ.ศ.๒๔๗๖ และเศษพระชำรุดสมัยทวารวดีตลอดจนแผ่นทองที่ลงอักขระโดยเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกผสมอยู่ จำนวนการสร้างพระกริ่งครั้งนี้ประมาณ ๕๐๐ องค์
            เกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกมีดังต่อไปนี้
            ๑.หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา
            ๒.หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
            ๓.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และยังมีเกจิอาจารย์อีกหลายท่านที่ผู้เขียนยังไม่ทราบ
           พระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพร นอกจากจะเป็นพระกริ่งที่มีพุทธลักษณะงดงามมากแล้ว ยังเป็นพระกริ่งที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมและดีทางค้าขาย โชคลาภ อีกทั้งทางด้านคงกระพันชาตรีและแคล้วคาดก็เป็นเลิศ ถ้าท่านผู้อ่านไม่มีพระกริ่งวัดสุทัศน์ไว้บูชา จะบูชาพระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพรแทนก็ได้รับประกันพุทธคุณไม่หนีกัน และประการสุดท้ายราคาเช่าหาก็ถูกมากๆคือราคาประมาณ ๒ พันบาท จึงเป็นพระกริ่งที่น่าสะสมและเป็นพระที่มีอนาคต


สุพล   คีรีวิเชียร
081-0434114

     
                                                              
                       
                     
                         
                       
                         
                                                     

                              


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น