คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

            ก่อนอื่นผู้เขียนขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ แด่ท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม ประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม ได้เริ่มเผยแพร่บทความเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑๐ เดือน มีชาวไทยที่อาศัยอยู่ภายในประเทศและนอกประเทศ(ทั่วโลก)เปิดรับชมเป็นจำนวนมากดังต่อไปนี้
                         เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีผู้เข้าชม       ๒๘ ท่าน
                         เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ มีผู้เข้าชม   ๗๑๖ ท่าน
                         เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม  ๒,๐๒๓ท่าน
                         เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔     มีผู้เข้าชม   ๒,๙๔๗ท่าน
                         เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม   ๕,๑๑๒ ท่าน 
                         เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม   ๖,๔๔๕ ท่าน 
                         เดือนกันยายน ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม   ๕,๖๑๑ ท่าน
                         เดือนตุลาคม ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม   ๕,๗๕๘ ท่าน
                         เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม   ๕,๗๕๒ ท่าน
                         เดือนธันวาคม ๒๕๕๔   มีผู้เข้าชม   ๖,๔๖๕ ท่าน
                               รวมทั้งสิ้น    ๔๐,๘๕๗ ท่าน
                                สมาชิกผู้ติดตาม ๕ ท่าน คือ
                        ๑.  Sakol Wongdetseree
                        ๒. Somchai Nimtusanasiri
                        ๓. หมวดเบียร์ นครปฐม
                        ๔. Who-antiques
                        ๕. ท่านอัยการสนธ์ กังสนารักษ์
            ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ผู้เขียนถือโอกาสขอบคุณสมาชิกผู้ติดตาม ท่านผู้เข้าชมประวัติพระเครื่องเมืองนครปฐม และขออวยพรให้ท่านมีความสุข ความเจริญ สมหวังในทุกสิ่งและประสงค์พระวัดไหน ก็ขอให้ได้สมความปรารถนา
            
  พระนาคปรกรูปหล่อลอยองค์ วัดพระปฐมเจดีย์
ปีพ.ศ.๒๔๗๖ ( พิธีพระคันธราฐ )

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕
สุพล  คีรีวิเชียร
๐๘๑-๐๔๓๔๑๑๔


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น