คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

พระของสมาชิก


พระกริ่งทองทิพย์เนื้อนวโลหะกลับดำ วัดสุทัศน์ฯ เจ้าคุณศรี(สนธิ์) 
เทหล่อเมื่อ 1 ม.ค. พ.ศ.2495 จำนวน 27 องค์
พระกริ่งทองทิพย์เนื้อนวโลหะกลับดำ วัดสุทัศน์ฯ เจ้าคุณศรี(สนธิ์) 
เทหล่อเมื่อ 1 ม.ค. พ.ศ.2495 จำนวน 27 องค์ 
สำหรับองค์นี้แต่งโดยอาจารย์นิรัตร์  แดงวิจิตรพระกริ่งทองทิพย์ วัดสุทัศน์ฯ เจ้าคุณศรี(สนธิ์) 
เทหล่อเมื่อ 1 ม.ค. พ.ศ.2495 
แต่งโดยอาจารย์นิรันตร์ แดงวิจิตร

พระกริ่งทองทิพย์ (รุ่นอาจารย์ฮั้ว) วัดสุทัศน์ฯ เจ้าคุณศรี(สนธิ์) 
เทหล่อเมื่อ 1 ม.ค. พ.ศ.2495  จำนวนสร้าง 200 องค์
แต่งโดยอาจารย์นิรันตร์ แดงวิจิตร


เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย รุ่นแรก พ.ศ.2505
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย รุ่นแรก พ.ศ.2505
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114เหรียญหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อเิกิด วัดทัพหลวง พ.ศ.2492
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างโบสถ์ วัดแจ้งใน กทม. พ.ศ.2502
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114เหรียญสตางค์สิบหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างโบสถ์ วัดแจ้ง กทม. พ.ศ.2502
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114เหรียญสตางค์สิบหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างโบสถ์ วัดพระงาม นครปฐม พ.ศ.2502
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114
เหรียญเสมาหลวงพ่อเงิน รุ่นสร้างโบสถ์ วัดพระงาม นครปฐม พ.ศ.2502
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114

พระปางช่อนหาพิมพ์ใหญ่(พิมพ์นิยม)
พระปางซ่อนหา เนื้อเมฆสิทธิ์ หลวงปู่ทับ วัดอนงค์ฯ พิมพ์นี้ในอดีตเมื่อ๓๐กว่าปีก่อนนักสะสมพระเครื่องมองว่าเป็นพิมพ์นิยมที่มีมูลค่าสูงสุดกว่าพิมอื่นโดยมองว่าพิมพ์ปางหาพิมพ์อื่นไม่ทันหลวงปู่ทับ(เป็นพระเก๋)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114
พระกริ่งสวนเต่า รัชกาลที่ 5
พระกริ่งสวนเต่าองค์นี้มีประวัติแน่นอน คือ เดิมเป็นของคุณหลวงสะอาด ต่อมาได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณวิรุฬห์ คงทอง โดยคุณวิรุฬห์ เอาเหรียญเงินหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เลี่ยมทองพร้อมกับเงิน 500 บาทแลกมา(พระกริ่งสวนเต่าองค์นี้ คุณวิรุฬห์ คงทอง หวงแหนมากที่สุด)พระกริ่ง 83 สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ
พระกริ่ง 83 องค์นี้มีประวัติแน่นอน เดิมเป็นของเจ้าคุณศรี ( สนธิ์ ) ได้บรรจุไว้ในพระบูชา ต่อมาเจ้าคุณศรี ( สนธิ์ ) มรณภาพพระจึงตกแก่คุณนิรันตร์ แดงวิจิตรในฐานะผู้จัดการมรดก ต่อมาคุณนิรันตร์ได้คืนให้หลวงพี่สังวาลย์ หลานเจ้าคุณศรี ( สนธิ์ ) ในฐานะทายาท ต่อมาได้จำหน่ายให้คุณวิรุฬห์ คงทองในราคา 720 บาทเหรียญพระอธิการชา รุ่นแรก วัดสามกระบือเผือกเหรียญพระอธิการชา รุ่นสอง วัดสามกระบือเผือก
ปั้ง พะเนียงแตก 081-04344114


เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง พ.ศ.2496เหรีัยญหล่อโบราณพระพุทธฯ พิมพ์หน้าใหญ่ หลวงพ่อเกิด วัดทัพหลวง
 ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระกริ่งพระพุทธภูมิประทานพร เนื้อนวโลหะ เสาร์ 5 ปี พ.ศ.2512
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระกริ่งรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี พ.ศ.2508 
สร้างเทหล่อที่วัดไร่ขิง (หน้าหลวงพ่อวัดไร่ขิง)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระกริ่งรุ่นแรกหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปี พ.ศ.2508 
สร้างเทหล่อที่วัดไร่ขิง (หน้าหลวงพ่อวัดไร่ขิง)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระชัยฯ พระครูวิเชีัยร หรือ พระชัยฯ วัดบางแขม
สร้างเทหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ ปี พ.ศ.2483 (พีธีฉลองสุพรรณบัฏ)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระชัยฯ พระครูวิเชีัยร หรือ พระชัยฯ วัดบางแขม
สร้างเทหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ ปี พ.ศ.2483 (พีธีฉลองสุพรรณบัฏ)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระชัยฯ พระครูวิเชีัยร หรือ พระชัยฯ วัดบางแขม
สร้างเทหล่อที่วัดสุทัศน์ฯ ปี พ.ศ.2483 (พีธีฉลองสุพรรณบัฏ)
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


         เหรียญหล่อเจ้าสัว นักเขียนบางท่านเข้าใจผิดว่าเป็นเหรียญที่เทหล่อที่วัด แต่ความจริงแล้ว เป็นเหรียญหล่อที่ช่างหล่อชาวจีนใส่กระด้งแจวเรือมาขายที่หน้าวัดกลางบางแก้ว เจ้าสัวชม จีระพันธ์ เศรษฐีชาวนครชัยศรี นับถือหลวงปู่บุญจึงซื้อถวายหลวงปู่บุญ (เจ้าสัวชม  จีระพันธ์ คือ บิดานายเสรี  จีระพันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์และนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม)เหรียญพระพุทธชินราช หลวงพ่อวงษ์ วัดทุ่งผักกูด ปี พ.ศ. 2493
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114เหรียญใบเสมารุ่นแรก หลวงปู่เอม วัดคลองโปร่ง แจกแม่ครัว 
สร้่างเพื่อสมนาคุณผู้บริจาคทรัพย์สร้างกุฏิวัดโพธิ์ พ.ศ.2479

           พระผงกระดูกรูปเหมือนหลวงพ่อเอมและพระประจำวันต่างๆ สร้างจากอัฐิอังคารเถ้าถ่านของหลวงพ่อเอม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๗ โดยหลวงตาด้วง พระสำคัญรูปหนึ่งในวัดคลองโป่งพระผงกระดูกรูปเหมือนหลวงพ่อเอมรูปที่ ๑
รูปที่ ๒

รูปที่ ๓
รูปที่ ๔


รูปที่ ๕

รูปที่ ๖

รูปที่ ๗

รูปที่ ๘
รูปที่ ๙

รูปที่ ๑๐พระประจำวันรูปที่ ๑๑รูปที่ ๑๒

รูปที่ ๑๓

รูปที่ ๑๔

รูปที่ ๑๕

รูปที่ ๑๖
หลวงพ่ออุย วัดบ้านกร่าง จังหวัดสุโขทัย
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่ออุย วัดบ้านกร่าง จังหวัดสุโขทัย สร้างปี พ.ศ.2463
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระอุปัชณาย์ขำ วัดโพธิ์เตี้ย ( ลานกระบือ )

ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114 (ขายแล้ว)๑๐๐,๐๐๐บาท

เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อขำ ลานกระบือ สร้างปี พ.ศ.2465 
หลวงพ่อขำท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและอาวุโสที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร
แม้แต่ท่านเจ้าคุณวิเชียรโมลี(ปลั่ง) เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรยังฝากตัวเป็นศิษย์พระวัดพระศรีอารย์ฯ พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินผสมว่านและผง หลวงพ่อขันธ์ สร้างปี พ.ศ.2504 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114พระวัดพระศรีอารย์ฯ พิมพ์กลาง เนื้อดินผสมว่านและผง หลวงพ่อขันธ์ สร้างปี พ.ศ.2504
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระวัดพระศรีอารย์ฯ พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดินผสมว่านและผง หลวงพ่อขันธ์ สร้างปี พ.ศ.2504  
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระวัดพระศรีอารย์ฯ พิมพ์พุทธกวักห้าเหลี่ยม เนื้อดินผสมว่านและผง หลวงพ่อขันธ์ สร้างปี พ.ศ.2504 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114
พระวัดพระศรีอารย์ฯ พิมพ์สมเด็จสี่เหลี่ยม เนื้อดินผสมว่านและผง หลวงพ่อขันธ์ สร้างปี พ.ศ.2504 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระวัดพระศรีอารย์ฯ พิมพ์เล็ก เนื้อดินผสมว่านและผง หลวงพ่อขันธ์ สร้างปี พ.ศ.2504 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

เหรียญรุ่นบูชาครู รุ่นแรกเนื้อเงิน หลวงพ่อจืด สำนักปฏิบัติธรรมโพธิ์เศรษฐี ปี พ.ศ. 2536
ราคา 1,500 บาท
ปั๊ง นครปฐม 081-0434114เหรียญบาตรน้ำมนต์เนื้อเงิน หลวงพ่อจืด สำนักปฏิบัติธรรมโพธิ์เศรษฐี ปี พ.ศ. 2536
ราคา 1,500 บาท
ปั๊ง นครปฐม 081-0434114
เหรียญหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รุ่นแรก ปีพ.ศ. 2503
โน นครปฐม 089-1758809


เหรียญเสมาเล็ก รุ่นแรก หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม
ปั้ง นครปฐม 081-0434114แหนบติดกระเป๋าเสื้อ เนื้อเงินลงยา รูปองค์พระปฐมเจดีย์
รัชกาลที่ 6 สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.245๐
(ก่อนอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธฺ์ฯ มาประดิษฐาน ณ พระปฐมเจดีย์)
สันนิษฐานว่าหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก เป็นผู้ปลุกเสก
สร้างประทานแก่ผู้ตีระนาดของพระองค์
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


สมเด็จหลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร รุ่นแรก ปีพ.ศ. 2496
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระร่วงภูธราวดี ปีพ.ศ.2506
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114พระร่วงภูธราวดี ปีพ.ศ.2506
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระร่วงภูธราวดี ปีพ.ศ.2506
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระสมเด็จสิบเอ็ดจุด รุ่นแรก หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปีพ.ศ. 2498
จำนวนประมาณ 8,000 องค์ 
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114พระเครื่องชุดหลวงพ่อปี้ วัดลานหอยรูปหล่อปั้ม  หลวงพ่อปี้ ปีพ.ศ.2503
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114รูปหล่อปั้มเงิน หลวงพ่อปี้ ปีพ.ศ.2505
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


เหรียญหลวงพ่อปี้ รุ่นแรก ปีพ.ศ. 2502
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

แหวนเงินหลวงพ่อปี้ ปีพ.ศ.2504
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


เหรียญเสมาเล็ก หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ปีพ.ศ.2506
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


เหรียญหล่อเนื้อชินตะกั่ว หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ปีพ.ศ. 2465
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


เหรียญหล่อเนื้อขันลงหิน หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม ปีพ.ศ. 2465
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระยอดธง วัดบางแขม หลวงพ่อเที่ยง สร้างปีพ.ศ. 2517 จำนวนประมาณ 2,000 องค์
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม-หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก ปี พ.ศ ๒๔๙๗
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114เหรียญหลวงปู่ยิ้ม-หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก ปี พ.ศ ๒๔๙๗
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114เหรียญหลวงปู่ยิ้ม-หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว รุ่นแรก ปี พ.ศ ๒๔๙๗
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


ตะกรุดโทนฟอกว่านยา ๔.๕นิ้ว หลวงพ่อประเสริฐ วัดหนองตาโชติ
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อประเสริฐ วัดหนองตาโชติ
ราคา ๓,๕๐๐ บาท
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114ผ้ายันต์นกคุ้มกันภัย หลวงพ่อประเสริฐ วัดหนองตาโชคิ

พระพิธีจักรพรรดิ์มหาพุทธาภิเษก จังหวัดพิษณุโลก 
ปี พ.ศ. 2515
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระพุทธชินราชพระนางพญา ราคา๒,๐๐๐ บาท


เหรียญพระพุทธชินราชยอดอัฐารส


พระพุทธชินราชใบเสมา

เหรียญ"พุทธชินราชมหาราชาเหรียญรุ่นแรก (คอสั้น) หลวงปู่สุข วัดห้วยจรเข้
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระชุดหลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


เหรียญเงิน


เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดงเหรียญชินราช หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด

สมเด็กผาสุก (พิมพ์เล็ก) เจ้าคุณนรฯ บล็อกไม่แตก
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


สมเด็กผาสุก (พิมพ์เล็ก) เจ้าคุณนรฯ บล็อกแตก
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114สมเด็กผาสุก (พิมพ์เล็ก) เจ้าคุณนรฯ บล็อกแตก
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114พระขุนช้าง วัดขุนศรีวิสารวาจา
" ใครบูชาข้าแล้วจะรวย "ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114กริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เสาร์ 5 ปี พ.ศ.2512
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114
กริ่งพระประธาน หลวงพ่อน้อย รุ่นแรก เสาร์ 5 ปี พ.ศ.2512
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร ๕ นิ้ว ปี พ.ศ. ๒๕๑๙

รูปหล่อรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร ๕ นิ้ว ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114


พระนาคปรกลอยองค์ วัดพระปฐมเจดีย์ ปี พ.ศ.๒๔๗๖
ปั้ง พะเนียงแตก 081-0434114

พระเครื่องชุดหลวงปู่บุญมี วัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


รูปหล่อปั๊มเนื้อฝาบาตร หลวงปู่บุญมี จำนวนสร้างประมาณ ๑๐๐ กว่า องค์ (น้อยที่สุด)ราคา๑๐,๐๐๐ บาท

เหรียญพระพุมธชินราชมีห่วง จำนวนสร้างหลักร้อยองค์ราคา ๑๐,๐๐๐บาทเหรียญพระพุทธชินราช เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวนน้อย มีประสบการณ์มากราคา๓,๕๐๐ บาท


รูปหล่อหลวงปู่บุญมี พิมพ์จอบเล็ก มีประสบการณ์มากราคา๑๐,๐๐๐ บาท

พระผงพุทโธ จำนวนสร้างหลักร้อย
พระสมเด็จ หลวงพ่อบุญมี จำนวนสร้างหลักร้
เหรียญทองแดงหลวงปู่บุญมี 
สร้างจำนวน ๕๐๐ เหรียญ ราคา๓,๕๐๐ บาท
พระครูพิลาศธรรมคุณ ( โถม ) วัดธรรมปัญญาราม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
( หลวงพ่อเล็ก วัดหนองสีดา )เหรียญขวัญถุง รุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ( พิมพ์นิยม ) 


เหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ( เหรียญใหญ่ )


เหรียญรุ่นแรก ปี พ.ศ.๒๕๒๐ ( เหรียญเล็ก


เหรียญจ้อย ทองแดง ปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นเหรียญที่มีประสบการณืมากที่สุดพระปิดตา เนื้อผง หลังฝังตะกรุดเงินรุ่นเสี่ยน้อย ( หลวงพ่อโถม )


เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อพ่วง วัดบ่อตะกั่ว จังหวัดนครปฐม

                    หลวงพ่อพ่วงท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคสมัยเดียวกับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลา และ เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน ทั้งหลวงพ่อพ่วงและหลวงพ่อน้อยได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อกร วัดบ่อตะกั่ว เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดบ่อตะกั่วและเป็นผู้ก่อสร้างวัดบ่อตะกั่ว หลวงพ่อพ่วงท่านมีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐานและคาถาอาคม ดังนั้นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพ่วงจึงมีพุทธานุภาพสูงมาก และมีประสบการณ์ด้านแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี มหาอุด เมตตา โชคลาภ และในการปลุกเสกเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อพ่วง นอกจากท่านจะปลุกเสกเดี่ยวแล้ว หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา ยังมาร่วมปลุกเสกด้วย  นอกจากนี้พระเครื่องของหลวงพ่อน้อย หลวงพ่อพ่วงก็ได้รับนิมนต์ร่วมปลุกด้วย                                        
                     
     

                 
                 
เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อห้อม รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๑๙ราคา ๓,๕๐๐ บาท

          เหรียญหลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อห้อม รุ่นแรกนี้ ออกที่วัดฤทธิ์ เป็นเหรียญดีเหรียญหนึ่งที่น่าสะสม เพราะพิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่เกจิอาจารย์ที่ร่วมปลูกเสก อาทิ หลวงพ่อห้อม วัดคูหาสวรรค์ หลวงพ่อโถม วัดธรรมปัญญาราม หลวงพ่อจันร์ วัดปากข่อย จำนวนการสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ และเหรียญรุ่นนี้ไม่มีการสร้างเสริมเหมือนเหรียญรุ่นอื่นๆ ของหลวงพ่อห้อม


พระชัยวัฒน์ วัดแหลมฟ้าผ่า 
(เทวัดสุทัศน์ พ.ศ.๒๔๘๔)
พระปิดตาหลวงตาพร้อม วัดพระงาม (พร้อมกระเช้า)
ราคา 35,000 บาท
ปั๊ง นครปฐม 081-0434114

พระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิร่วมมิตรสุโขทัย (โรงเจ)
เนื้อทองคำ 99% หนักประมาณ 1 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น