คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


พระครูสิริพัฒนกิจ (ขันธ์ กนฺตธโร)เอื้อเฟื้อภาพโดย นครปฐมโฟโต้


         เมื่อกล่าวถึงวัดพระศรีอารย์  ทุกท่านคงจะนีกถีงพระยอดขุนพลเนื้อดินผสมว่านซึ่งสร้างโดยท่านพระครูสิริพัฒนกิจ หรือที่ชาวบ้านเลือก รู้จักในนามหลวงพ่อขันธ์ วัดพระศรีอารย์ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของชาวจังหวัดราชบุรี พระยอดขุนพลของหลวงพ่อขันธ์ เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงปีพ.ศ.2508-2515 เพราะเป็นพระเครื่องที่มีประสบการณ์มากในขณะนั้น ดังนั้นจึงเป็นพระเครื่องที่ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวขานถึงมากที่สุดมากกว่าพระเครื่องของหลวงพ่อเงิน และหลวงพ่อน้อยพระอุโบสถหลังเก่า (บูรณะซ่อมแซมแล้ว)


สระน้ำเก่าศักดิ์สิทธิ์


         วัดพระศรีอารย์ ตั้งอยู่เลขที่ 139 ซอยสุขาภิบาล 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีเนื้อที่โดยประมาณ 40 ไร่ รอบๆบริเวณวัดโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่อยู่มากมาย มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การใช้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม เดิมวัดพระศรีอารย์ ชื่อ วัดสระอาน สันนิฐานว่าวัดสร้างประมาณปี พ.ศ.2275 ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่ก่อนเป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นวัดเก่าที่มีมาช้านาน มีพระอุโบสถเล็กๆ ขนาดกว้าง 7.75 เมตร ยาว 15 เมตร กำแพงรอบๆอุโบสถก่ออิฐถือปูน มีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมมาก บริเวณรอบพระอุโบสถมีป่าต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นปกคลุมอยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ มีสระดินน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำข้ังตลอดทั้งปี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสระน้ำเก่าที่ศักดิ์สิทธิ์พระอุโบสถทองคำร้อยล้าน เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2510


พระประธานหยกขาว
(พระประธานในพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน)
พระพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อขันธ์อัญเชิญมาจากประเทศพม่า
โดยคำแนะนำของหลวงพ่ออุตตมะ ( พระราชสังวรอุดม วัดวังก์วิเวการาม )


          ประมาณปี พ.ศ.2475 เริ่มมีพระภิกษุสามเณรเข้าจำพรรษาแต่ไม่มากนัก(ประมาณ 2-3 รูป)จึงมีลักษณะเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 วัดสระอานได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีอารย์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 วัดพระศรีอาย์จึงเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายพระครูสิริพัฒนกิจ (ขันธ์ กนฺตธโร)

          พระครูสิริพัฒนกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ นามเดิมว่า ขันธ์ นามสกุล พุ่มเกษม เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2468 ปีฉลู อุปสมบทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2488 โดยมีพระครูโพธาภิรมย์ วัดบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ 
          พ.ศ.2493 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
          พ.ศ.2521 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเลือก-หนองโพ
          พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2514 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมที่พระครูสมุห์ขันธ์ของพระธรรมปิฏก วัดปทุมคงคารามวรวิหาร พระอารามหลวง 
          หลวงพ่อขันธ์มรณภาพวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2534 
          คำสอนของหลวงพ่อขันธ์
          " คิดดี พูดดี ทำดี สามัคคี มีน้ำใจ "
          " กินน้ำให้คิดถึงบุญคุณของคนขุดบ่อ" 
          " อย่าขี้เหนียว อย่าตระหนี่ จงถี่ถ้วน"
         หลวงพ่อขันธ์เมื่ออุปสมบทแล้ว ก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระศรีอารย์ เพราะบริเวณวัดสงบเงียบเหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก่อนหน้านั้นวัดมีพระภิกษุจำพรรษาน้อยมากเพียง 2-3 รูป มีพระอาจารย์อินทร์ ธฺมมโชติ เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ในขณะนั้น (ประมาณปี พ.ศ.2475-2490)ต่อมาโจรผู้ร้ายได้เข้ามาทำการปล้นกุฏิพระอาจารย์อินทร์ จนเป็นเหตุให้พระอาจารย์อินทร์ ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหนองรี ภาระการปกครองสำนักสงฆ์จึงตกแก่หลวงพ่อขันธ์โดยปริยาย(รักษาการเจ้าอาวาส ขณะบวชอยู่พรรษาที่ 2)  หลวงพ่อขันธ์ท่านก็เป็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งที่บวชเพื่อจะสืบทอดพระศาสนา และเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลในการบวชให้แก่โยมบิดามารดา เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ท่านก็ต้องลาสิกขาออกมาประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือบุพการีประกอบอาชีพศาลปู่ดำ ศาลปู่ขาว ศาลเจ้าพ่อเขางู สร้างปี พ.ศ. 2521


          ค่ำคื่นหนึ่งหลวงพ่อขันธ์ ท่านได้นิมิตเห็นหลวงปู่ดำ เทพารักษ์ผู้ปกปักรักษา วัดพระศรีอารย์ ในภาพของชีปะขาวขึ้นจากสระน้ำเก่าศักดิ์สิทธิ์ มาหาหลวงพ่อขันธ์ พร้อมกับกล่าวว่า ท่านขันธ์ ท่านอย่าลาสิกขา อยู่ช่วยสร้างวัดสร้างพระก่อน ก่อนอื่นผู้เขียนขอเท้าความย้อนหลัง ในสมัยนั้น ถ้าหลวงพ่อขันธ์ท่านจะลาสิกขา จะต้องไปลาสิกขาที่วัดอื่น เพราะวัดพระศรีอารย์ในขณะนั้นมีพระภิกษุไม่ถึง 5 รูป ที่จะประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์
          หลังจากที่ท่านตัดสินใจว่าจะไม่ลาสิกขา ท่านก็เริ่มสนใจในวิปัสสนากรรมฐาน และคาถาอาคมอย่างจริงจัง  อาจารย์ที่ท่านได้ไปศึกษาได้แก่ หลวงพ่อรอด เจ้าอาวาสวัดหลวง ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก และหลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์ ระหว่างที่ท่านศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและคันถธุระตลอดจนวิชาอาคม ท่านก็ได้สะสมว่านต่าง ๆ ตลอดจนมวลสารอันเป็นคุณวิเศษ ตลอดจนผงพุทธคุณของวัดต่างๆ ซึ่งรายละเอียดผู้เขียนจะกล่าวถึงในตอนท้ายในส่วนของการสร้างพระ
          หลวงพ่อขันธ์ ท่านเป็นพระที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่เกรงกลัวใคร ดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของท่านจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท่านเป็นพระที่มีจิตเมตตาต่อบุคคลทั่วไปอย่างเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงฐานะของบุคคลนั้น จะร่ำรวย หรือยากจน หรือมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงใด ท่านก็ให้การตอนรับอย่างเท่าเทียมกัน สมัยผู้เขียนเป็นเด็กวัยรุ่น อายุประมาณ 13 ปี (พ.ศ.2511) ผู้เขียนได้ไปขอพระยอดขุนพลจากท่าน ท่านก็เมตตาให้ เป็นพระยอดขุนพลพิมพ์กลาง ท่านกำชับว่า " ให้เก็บรักษาพระให้ดีพระของข้า ข้าปลุกเสกจนเป็นพระจริงๆ ตกอยู่ใต้ถุนบ้านใครบ้านนั้นอยู่ไม่เป็นสุขแน่ " และท่านยังกล่าวเสริมอีกว่า "แขวนพระของข้าไม่มีตายโหง" 
          บทความนี้จะกล่าวถึง พระยอดขุนพล ของหลวงพ่อขันธ์ ก่อนอื่นขอกล่าวถึงมวลสารต่างๆที่ใช้ในการสร้างพระครั้งนี้ (จากการบอกเล่าของคุณวิเชียร ภู่ระหงษ์ อายุ 63 ปี โทร 081-7577320เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2553)        
          1. ว่าน 1000 กว่าชนิดจากประเทศมาเลเซีย ว่านและมวลสารและดินและผงของวัดช้างให้(มวลสารที่เหลือจากการสร้างพระหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2497)
          2. ผงและเศษพระวัดสามปลื้มและวัดระฆัง
          3. มวลสารพุทธคุณของพระเกจิอาจารย์ทางใต้ โดยคุณณรงค์ ชาวอำเภอรอนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าของเหมืองแร่ทางภาคใต้เป็นผู้นำมาถวาย
          4. ผงพุทธคุณของหลวงพ่อบุญธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ข้อเท็จจริงมีว่า หลวงพ่อขันธ์ได้ไปหาหลวงพ่อบุญธรรม ที่วัดพระปฐมเจดีย์ และได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการสร้างพระ และได้ขอผงพุทธคุณจากท่านเพื่อไปสร้างพระ อันเป็นการสืบทอดพระศาสนาโดยจะไม่จำหน่ายพระเด็ดขาด แต่หลวงพ่อบุญธรรมก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไร จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง หลวงพ่อขันธ์ก็ขอลากลับโดยเข้าใจว่าหลวงพ่อบุญธรรมไม่อนุญาติให้ผงตามที่ต้องการ  เวลาผ่านมาหลายเดือนจนหลวงพ่อขันธ์ลืมเหตุการณ์นี้แล้ว ก็มีชาวพระปฐมเจดีย์มาหาหลวงพ่อขันธ์ที่วัดพระศรีอารย์พร้อมกับกล่าวว่า หลวงพ่อบุญธรรมวานให้เอาพระบูชาซึ่งเป็นพระพุทธรูป(ปางพระศรีอารย์)ให้มาถวายหลวงพ่อขันธ์ ท่านก็รับใว้และแปลกใจว่าเราขอผงพุทธคุณกลับได้พระพุทธรูปแทน หลวงพ่อขันธ์ท่านก็นั่งพิจารณาพระพุทธรูปเสียนานก็สังเกตเห็นใต้ฐานของพระพุทธรูปองค์นั้นมีรอยบรรจุผงพุทธคุณ ท่านจึงใช้ไขควงงัดออกดูก็ปรากฏเห็นผงพุทธคุณเต็มฐานพระบูชา(คุณคมน์ ภู่สุนทรศรี โทร.๐๘๕-๔๘๕-๘๗๘๘) นอกจากผงพุทธคุณที่กล่าวมาแล้ว ยังมีมวลสารพุทธคุณที่เจ้าอาวาสรูปก่อนหลายรูปได้สะสมไว้เพื่อจะสร้างพระ แต่ไม่ทันได้สร้างอันเนื่องมาจากท่านมรณภาพก่อนหรือไม่ก็ลาสึกขาไปก่อน มวรสารที่กล่าวถึงนี้นอกจากเป็นผงพุทธคุณขอเกจิอาจารย์ใอดีตแล้ว ยังมีมวลสารพุทธคุณเก่าแก่ของวัดเป็นจำนวนมากที่ตกทอดมาถึงมือท่าน
          เมื่อรวบรวมผงได้ตามที่ต้องการแล้วหลวงพ่อขันธ์ก็เริ่มลงมือสร้างพระยอดขุนพล โดยสร้างพระเป็นสองวาระ คือ
          วาระแรก เมื่อประมาณปี พ.ศ.2504 สร้างพระประมาณ หลายหมื่น องค์(โดยบรรจุพระลงในโองมังกรขนาดบรรจุ 200 ลิตร หลายใบ)
          วาระที่สอง สร้างพระประมาณปี พ.ศ.2523-2524 โดยนำมวลสารที่เหลือจากการสร้างพระในวาระแรกมาสร้างพระ(มวลสารเหลือน้อยมากในขณะนั้น) หลวงพ่อขันธ์ท่านกล่าวกับศิษย์ใกล้ชิดทีเล่นทีจริงว่า"จะสร้างให้ได้ หนึ่งล้านองค์เพื่อนำเงินรายได้มาสร้า งพระอุโบสถทองคำร้อยล้าน" ระหว่างที่กดพิมพ์พระได้จำนวนหนึ่งมวลสารก็ใกล้จะหมดก็หยุดกดพิมพ์สร้างพระระยะหนึ่ง จนกระทั่งหลวงพ่อขันธ์ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534  ขณะนั้นมวลสารเหลือน้อยมาก ต่อมาหลวงพ่อสง่า เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็กดพิมพ์สร้างพระต่อจนมวลสารหมด ได้พระทั้งหมดประมาณสองถึงสามหมื่นองค์ ในปีพ.ศ.2543จึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถ์ที่วัดพระศรีอารย์ โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์หลายท่านร่วมปลุกเสก ได้แก่ พลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม หลวงพ่อพูน วัดไผ่ล้อม และหลวงพ่ออุทัย วัดมฤคทายวัน(วัดเกาะตาพุด) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
          พระยอดขุนพลของหลวงพ่อขันธ์ เป็นรูปพระพุทธประทับนั่งบนฐานอาสนบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงาย ปางมารวิชัยยกเว้นพิมพ์พุทธกวัก พระพักตร์เป็นศิลปะแบบอินเดียด้านหลังเรียบ เป็นพระเครื่องที่มีศิลปะสวยงามมากพิมพ์หนึ่งและเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมาก  ดังนั้นจึงเป็นพระที่มีประสบการณ์สูง ไม่ว่าจะด้านอุบัติเหตุรถยนต์ หรือป้องกันอาวุธปืนหรือมีด นอกจากนี้ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภและทางค้าขายก็ดีเป็นเลิศ  จึงเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขณะนั้น(ประมาณปี พ.ศ.2508-2515) เป็นพระเครื่องที่ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวขานถึงมากที่สุดมากกว่าพระเครื่องของหลวงพ่่อน้อย วัดธรรมศาลาและหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมในขณะนั้น ส่วนราคาพระยอดขุนพลในขณะนั้นราคาองค์ละ 200 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากในขณะนั้น(เหรียญหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก ราคาประมาณ 600-700 บาท เหรียญหล่อคอน้ำเต้ารุ่นแรกหลวงพ่อน้อยราคาประมาณ 80-100 บาท)
          จากประสบการณ์ของผู้เขียนสมัยที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ15-16 ปี ได้เห็นช่างซ่อมรองเท้าชื่อเล่นว่า มัน ช่างมันเมื่อเลิกงานตอนเย็นมักจะดื่มสุราเป็นประจำ เมื่อเกิดความมึนเมาก็จะเอามือกำพระยอดขุนพลของหลวงพ่อขันธ์และใช้มีดกรีดยางเฉือนลงไปที่แขนข้างที่มือกำพระอย่างแรงหลายครั้ง แต่ก็เฉือนไม่เข้า(แผงร้านช่างมันตั้งอยู่หน้าร้านประชามิตร ตลาดล่าง จังหวัดนครปฐม)
          พระยอดขุนพลที่ผู้เขียนนำมาลงในบทความนี้ มีหลายแบบพิมพ์


พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์ใหญ่
พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์กลาง พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์พุทธกวัก 
พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์พุทธกวักห้าเหลี่ยม พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์สมเด็จ พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์เล็ก 
พระยอดขุนพล วัดพระศรีอารย์ พิมพ์จิ๋ว(คะแนน)          พระยอดขุนพลของหลวงพ่อขันธ์ จัดได้ว่าเป็นพระที่มีการสร้างใกล้เคียงกับพระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก (ปีพ.ศ.2497)  ฉนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่มีนักสะสมพระบางท่าน กล่าวว่า "จะใช้พระยอดขุนพลแทนพระหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ รุ่นแรก (ปี 2497)ก็ได้ เพราะมีพุทธคุณไม่แพ้กัน"


         ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
         1. พระอธิการแถว
         2. พระอธิการบุญ
         3. พระอธิการอินทร์ ธฺมมโชติ ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2490
         4. พระครูสิริพัฒนกิจ(ขันธ์ กนฺตธโร) พ.ศ.2493-2534
         5. พระครูสง่า ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
                                                                                      สุพล คีรีวิเชียร
                                                                                      081-0434114

     
                                                              

9 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ทราบว่าตอนนี้ที่วัดยังมีให้บูชาพระของหลวงพ่อขันธ์หรือไม่ครับ

  ตอบลบ
 2. พระที่สร้างในสมัยของหลวงพ่อขันธ์หมดแล้ว มีแต่พระที่สร้างเสริมในสมัยพระครูสง่า ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

  ตอบลบ
 3. เคยไปมาครับ พระสวยมาก โบสถ์ก็สวย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2559 00:38

  งานวัด ตลาดนัด งานEXPO ฟังเพลง แปรงฟัน กินข้าว ประชุม หายใจ อาบน้ำ ซักผ้า ช่องจอดรถ เดินฯลฯ มองดูเหมือน สิ่งแวดล้อม ชีวิต ความรู้สึก นึกคิด

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2559 00:38

  คนเป็นสิ่งสูงสุด เพียงสน ใจ ตัว เอง

  ตอบลบ
 6. ผมมีพระผงรุ่นพุทธกวักหนึ่งองค์ใครสนใจติดต่อ085-7041296


  ตอบลบ
 7. ผมมีพระผงรุ่นพุทธกวักหนึ่งองค์ใครสนใจติดต่อ085-7041296


  ตอบลบ
 8. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 9. ผมมีพระยอดขุนพลพิมพ์พุทธกวัก 2องค์ สนใจสอบถามได้ 089-7727368..ช้างครับ ประกันแท้ตลอดชีพ

  ตอบลบ