คนนครปฐมโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย มีความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระเครื่อง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ธรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

พระชัยวัฒน์พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯ ( วัดบางแขม)

          เจ้าคุณวิเชียรหรือพระครูธรรมธร(วิเชียร จนฺสิริ) ท่านเป็นพระถานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว)  ท่านเป็นชาวบางแขมโดยกำเนิด นามสกุล "ทับสายทอง" ท่านเป็นญาติพี่น้องกับเสือผาด ทับสายทอง เมื่ออายุ 14 ปี ท่านได้อุปัชฌาย์เป็นสามเณร ณ วัดสุทัศน์ฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาที่วัดสุทัศน์จนกระทั่งอายุครบบวช ก็ได้อุปสมบทที่วัดสุทัศน์ฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว) เป็นพระอุปัชฌาย์เช่นเดิม ระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์ฯ ท่านชอบศึกษาวิทยาคม ท่านจึงมีความสนิทสนมกับเจ้าคุณศรี (สนธิ์ ยติธโร)


สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทว)


พระมงคลราชมุนี (สนธิ์ ยติธโร)
ศิษย์เอก ผู้สืบทอดพิธีกรรม และวิทยาคมในการสร้างพระกริ่ง
ของสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว)


คุณนิรันตร์ แดงวิจิตร
(อาจารย์หนู)
ผู้ให้ข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.2530

          เมื่อปี พ.ศ.2483 เจ้าคุณวิเชียรได้ขออนุญาตสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว) สร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว) ก็อนุญาตให้สร้างพระกริ่งพระชัยวัฒน์ในพิธีเดียวกันกับพระกริ่งรุ่นฉลองพระชนม์ 7 รอบ (พระกริ่ง 83) ในพิธีเททองหล่อพระกริ่งครั้งนั้นได้มีการจัดงานฉลองพระสุพรรณบัฏ เฉลิมราชทินนาม "อริยวงศาฆาตญาณฯ"
          เนื่องจากพระครูวิเชียรมีความสนิทสนมกับเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) การสร้างพระกริ่งพระชัยฯครั้งนี้ เจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) จึงรับอาสาเป็นแม่งานในการสร้างพระครั้งนี้ ดังนั้นการลงพระยันต์ 108 กับ นะปถมัง 14 นะ การผสมเนื้อทองจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) จากการบอกเล่าของคุณนิรันตร์ แดงวิจิตร(อาจารย์หนู) ที่กรุณาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าในการสร้างพระกริ่งพระชัยฯของพระครูวิเชียรครั้งนี้ ท่านได้นำทองชนวนพระกริ่งเก่าของสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว) ใส่ลงไปเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้พระที่หล่อได้ไม่สวยเท่าที่ควร ผิวเป็นมะระ จำนวนการสร้างพระครั้งนี้ พระกริ่งสร้างประมาณ 108 องค์ ส่วนพระชัยฯสร้างประมาณ 500-600 องค์ เนื้อพระออกกระแสเหลืองอมขาว หรือที่เรียกกันว่า "สัมฤทธิ์โชค"
          นอกจากนี้อาจารย์หนูยังกล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่า พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่เทหล่อในพิธีฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ ฤกษ์เวลาเทหล่อพระเป็นฤกษ์เสริมดวง ดังนั้นพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ที่เทในพิธีนี้จึงมีคุณวิเศษณ์อีกประการหนึ่งคือเสริมดวงชะตา จะให้คุณแก่ผู้ที่ดวงตกหรือมีเคราะห์กรรมหนักให้เบาบางลง  ส่วนผู้ที่ไม่มีเคราะห์กรรมก็จะเสริมดวงให้ดีขึ้นไปอีก

พระกริ่งพิมพ์เทพโมลี พระครูวิเชียร 14 พ.ย. 2483
พระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร วัดสุทัศน์ฯ(วัดบางแขม)
เทหล่อพระที่วัดสุทัศน์ฯ ในพิธีฉลองสุพรรณบัฏ 14 พ.ย. 2483
พิมพ์ใหญ่


พิมพ์ใหญ่ ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท


พิมพ์ใหญ่ ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท


พิมพ์เล็ก ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท


พิมพ์เล็ก ราคา๓๐,๐๐๐ บาทโค้ดใบพัดสี่แฉกของเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) ที่ตอกก้นพระชัยฯ 


          บทความนี้จะกล่าวถึงพระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรเท่านั้น พระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรมีลักษณะไม่ซ้ำพิมพ์แบบของผู้อื่น คือ เป็นศิลปะจีน ฐานกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.4 เซนติเมตร องค์พระประทับนั่งบนบัวรอบ 2 ชั้น ปางมารวิชัย เนื้อพระออกกระแสเหลืองอมขาวหรือที่เรียกกันว่า "สัมฤทธิ์โชค" ผิวพระส่วนใหญ่จะพรุนไม่เรียบ เป็นผิวมะระ อันเนื่องมาจากการใส่ทองชนวนเก่าเป็นจำนวนมากเกินไป การสร้างพระกริ่งพระชัยฯครั้งนี้ เป็นการสร้างร่วมกันกับเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) และคณะอื่น พิมพ์พระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรที่สร้างในครั้งนี้ แม่พิมพ์มีหลายตัว แต่พอจำแนกออกได้เป็นสองพิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่จะล่ำใหญ่กว่าพิมพ์เล็กเล็กน้อย ส่วนพิมพ์เล็กคมชัดกว่าพิมพ์ใหญ่ พระชัยฯบางองค์ตอกโค๊คเจ้าคุณศรีสนธ์เป็นรูปใบพัดสี่แฉก
          เมื่อประมาณปี พ.ศ.2490 ทางวัดบางแขม(ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม) ได้ดำริที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมที่เก่าชำรุดมาก ทางวัดบางแขมจึงได้มาขอพระชัยวัฒน์ พระครูวิเชียร เพื่อเป็นการสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์สร้างพระอุโบสถ พระชัยวัฒน์ในส่วนของพะครูวิเชียรมีจำนวนไม่เพียงพอ พระครูวิเชียรจึงได้ไปขอกับเจ้าคุณศรี(สนธิ์ ยติธโร) และคณะอื่น รวบรวมได้จำนวนประมาณ 400-500 องค์ 
          สาเหตุการสร้างพระชัยวัฒน์ของพระครูวิเชียรครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายญาติสนิทมิตรสหายหรือโยมผู้มีอุปการะคุณ รวมทั้งลูกศิษย์ที่เคารพในพระครูวิเชียร ส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นไม่ด้อยไปกว่าพระชัยวัฒน์รุ่นฉลองครบ 7 รอบ(พระชัยฯ 83) ของสมเด็จพระสังฆราช(แพ ติสฺสเทว)
          ด้านประสบการณ์ ดีทางปืนและกันไฟ กันฟ้าผ่า(นายพายัพ ดีไข่ เกิด ๕ ม.ค. ๒๔๙๗ โทร.๐๙๑-๒๖๓๑๐๕๕ เป็นชาวบางแขมแขวนพระชัยวัฒน์ฯถูกฟ้าผ่าไม่ตาย เหตุเกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔) และเสริมดวงชะตา ค่านิยมโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณองค์ละ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐บาทแต่องค์ที่สวยระดับแชมป์อยู่ที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท อนาคตภายในปีสองปีนี้มีสิทธิเล่นหาถึงหลักแสนแน่นอน

          บทความนี้ถ้าจะก่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านก็ขอมอบความดีในส่วนนี้ให้แด่ คุณนิรันตร์ แดงวิจิตร(อาจารย์หนู) คุณลุงไซ่ฮวง แซ่โค้ง(กุ้ยอ่อน)และอาจารย์สุปรีชา ศรีวราภรณ์(ครูโอ)อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 


สุพล  คีรีวิเชียร
081-0434114
                                                              
                       
                             
                           
                     
                       
                   

                         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น